Nabídka brigády na archeologických výzkumech

Stránka slouží ke zveřejňování nabídek brigád z oblasti archeologie (na výzkumu v terénu, mytí, popisování nálezů v laboratoři, plavení vzorků apod.), můžete samozřejmě nabídky zasílat.

Aktuálně spousta nabídek, i v Praze!

Pravěké keramické bubny

Dub
20

Z území Čech pochází jen několik nálezů keramických bubnů, které můžeme považovat za vzácný příklad pravěkých hudebních nástrojů. Keramické bubny jsou datovány do doby středního eneolitu, tedy do doby mezi roky 3450 až 2800 př. Kr.

Napsal(a) Viktoria Čisťakova číst dál

Přehled aktuálních dočasných výstav s archeologickou tématikou

Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou (15. 4. - 12. 6. 2016)
Muzeum T. G. M. Rakovník

Mrtvý kůn ve sklepě (11. 4. - 17. 4. 2016)
aneb Co všechno se skrývá pod novým koncertním sálem
Besední dům v Brně

Na jantarové stezce (7. 4. - 5. 6. 2016)
Muzeum a galerie Prostějov

Nové nálezy kovových předmětů z Prachaticka (6. 4. -5- 6. 2016)
Prachatické muzeum

Nový web o archeologických rekonstrukcích a rozhovor s jeho autorem Petrem Vavrečkou

Bře
29

Petr VavrečkaVaší pozornosti doporučujeme nový český web Mgr. Petra Vavrečky, který se zabývá rekonstrukcemi archeologických a historických nemovitých a movitých struktur. Najdete zde ukázky autorovy digitální tvorby v rámci významnějších vědeckých projektů a soukromých zakázek, od digitalizace archeologických dat, 3D rekonstrukce nemovitých struktur, vizualizace, až po výstupy 3D modelů získaných 3D skenováním nebo 3D fotogrammetrií.
Více se dozvíte v rozhovoru!

Napsal(a) Lucie Vélová číst dál

Textilní ateliér – tkaní na karetkách I

Bře
28

Přijměte naše pozvání do Musaionu na workshop zaměřený na oblíbené tkaní na karetkovém stávku.

Termín: 14. 5. 2016 od 10h.

Napsal(a) Viktoria Čisťakova číst dál

Nové popularizační publikace

Zajímavé čtení slibuje tato čerstvá knižní novinka od kolektivu autorů z Archeologického ústavu v Praze:

Květina, P. a kol. 2015: Minulost, kterou nikdo nezapsal.


 

Hradiště Požaha u Jičiny

Bře
17

S postavou archeologa Lumíra Jisla je spjat i výzkum hradiště Požaha na Novojičínsku.

Napsal(a) Lucie Vélová číst dál

Soutěž: Poznejte starověkou krásu skrze dno skleněných nádob!

Bře
15

Zapojte se s námi do soutěže o hodnotné ceny a vytvořte kresby nebo fotokoláže, ve kterých představíte, jak a k čemu se skleněné nádoby pocházející z doby stěhování národů mohly používat. Byly nádoby určeny k divokým pijatikám, jako milodary do hrobů nebo mohly skrývat jiná tajemství? Jak se mohly dostat až na území Čech?

Z došlých návrhů budou prostřednictvím hlasování na facebooku vybráni tři výherci, kteří se mohou těšit na volné vstupenky do objektů Národního muzea nebo na zajímavé knižní publikace.

Napsal(a) Lucie Vélová číst dál

Nejstarší zdobená keramika ze sbírek Národního muzea

Bře
14

V archeologické sbírce Národního muzea máme množství artefaktů, které nepocházejí z území České republiky, ale z řady dalších zemí. Příkladem mohou být nálezy pocházející z Lužice, Rakouska, Balkánu, Francie, Skandinávie či Blízkého Východu.

Napsal(a) oston číst dál

Zajímavé projekty na internetu

Novější projekty:

Petr Vavrečka - 3D technologie, vizualizace a archeologické rekonstrukce - rekonstrukce ve spolupráci s vědeckými institucemi

Archeologické 3D virtuální muzeum - projekt Archeologického ústavu, zpřístupnění zejména neolitických nálezů z Bylan

Jak obléci pračlověka - přehled vývoje odívání v minulosti, nabídka služeb, např. rekonstrukce oděvů pro výstavy aj.

Cesty archeologie - popularizační web Ústavu archeologické památkové péče středních Čech

Stránky

Přihlásit se k odběru Archeologie na dosah RSS