Personalia

Oborová a personální struktura Oddělení pravěku a antického starověku

PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.
vedoucí oddělení
tel.: +420 224 497 222
e-mail: marika_tisucka [at] nm.cz
 

Archeologická sbírka:
Odborná správa sbírky:

Mgr. Jan Eigner (paleolit, mezolit), zástup za mateřskou dovolenou
tel.: 224497236
e-mail: jan_eigner [at] nm.cz

Mgr. Viktoria Čisťakova (starší doba železná), zástup za mateřskou dovolenou
tel.: +420 224 497 197
e-mail: viktoria_cistakova [at] nm.cz

Mgr. Jiří Košta (raný středověk)
tel.: +420 224 497 216
e-mail: jiri_kosta [at] nm.cz
bibliografie

Mgr. Ľubomír Novák (cizokrajná a stará sbírka)
e-mail: lubomir_novak [at] nm.cz
bibliografie

PhDr. Pavel Sankot (doba laténská)
tel.: +420 224 497 322
e-mail: pavel_sankot [at] nm.cz
bibliografie

Mgr. Vladimír Slunečko (eneolit, moravika a slovenika)
tel.: +420 224 497 326
e-mail: vladimir_slunecko [at] nm.cz

PhDr. Marika Tisucká, Ph.D. (doba bronzová)
tel.: +420 224 497 222
e-mail: marika_tisucka [at] nm.cz
bibliografie

Mgr. Kristýna Urbanová (doba římská a doba stěhování národů, archeologický textil), v současnosti na rodičovské dovolené
e-mail: kristyna_urbanova [at] nm.cz
bibliografie

Mgr. Lucie Vélová (neolit, paleolit), v současnosti na rodičovské dovolené 
e-mail: lucie_velova [at] nm.cz
bibliografie

Mgr. Kateřina Lorencová (doba římská a doba stěhování národů)
tel.: +420 224 497 146
e-mail: katerina_lorencova [at] nm.cz

 

Sbírka klasické archeologie:
Odborná správa sbírky:

PhDr. Helena Svobodová - hlavní kurátorka Sbírky klasické archeologie (památky Středomoří a Černomoří z římského období s nutnými přesahy do předcházejících etap)
tel.: +420 224 497 218
e-mail: helena_svobodova [at] nm.cz

PhDr. Pavel Titz, Ph.D. (doba bronzová až období helénismu s nutnými přesahy do římského období)
tel.: +420 224 497 226
e-mail: pavel_titz [at] nm.cz

Další pracovníci oddělení:

Projekt NAKI: (v muzeu již nepracují)

Mgr. Veronika Mikešová (redaktor webu Archeologie na dosah, muzejní pedagog)
bibliografie

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. (muzejní pedagog)

Mgr. Jana Lohnická (muzejní pedagog)

PhDr. Jarmila Valentová (vedoucí oddělení do r. 2014)

Mgr. Daniel Bursák
bibliografie

Štítky: