Cesta napříč časem a krajinou

Dlouhodobá výstava nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v trase silničního obchvatu Kolín 2008-2010

Regionální muzeum v Kolíně

Nejnovější dlouhodobou archeologickou výstavu můžete od 7. září 2012 navštívit v Kolíně v Dvořákově muzeu Kolínska v pravěku. Výstava Cesta napříč časem a krajinou představuje hlavní výsledky záchranného archeologického výzkumu v trase nyní již dokončovaného obchvatu Kolína.

Výzkum realizoval v letech 2008 – 2010 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a bylo při něm na ploše 40 ha prozkoumáno několik desítek sídlišť a pohřebišť z pravěku a raného středověku a čtyři neolitické rondely. V průběhu výzkumu bylo z archeologických objektů vyzvednuto obrovské množství nálezů, z nichž alespoň část již byla rekonstruována a konzervována a je možno ji představit veřejnosti. Mezi nejzajímavější exponáty budou nepochybně patřit bronzové, železné či stříbrné šperky z kostrových hrobů, bohatě zdobené keramické nádoby či zlomky unikátních zoomorfních a antropomorfních plastik. Výstava není členěna chronologicky,  ale spíše podle okruhu problémů. Část se zabývá nejznámějším výsledkem výzkumu – čtyřmi neolitickými rondely, část je věnována pohřbívání, bydlení, prostor mají také antropologické a osteologické nálezy.

Rozhovory s autorkou výstavy PhDr. Radkou Šumberovou, Ph.D.:

Český rozhlas Region
Týdeník Kolínský PRES

pozvanka_obchvat

 

 

 

 

 

 

Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář