Konference "Pregnancy, birth, early infancy and childhood: life’s greatest transitions in the past" ve Vídni

Ve dnech 20. až 22. září 2018 se ve Vídni uskutečnila 11. mezinárodní konference Společnosti pro studium dětství v minulosti (Society for the Study of Childhood in the past - SSCIP). Téma letošní konference vzešlo z ERC projektu The Value of mothers to society: responses to motherhood and child rearing practices in prehistoric Europe, který na Ústavu orientální a evropské archeologie Rakouské akademie věd vede hlavní organizátorka akce Katharina Rebay-Salisbury. Konference probíhala v Naturhistorisches Museum a zúčastnilo se jí přes 60 badatelů, jejichž hlavním výzkumným tématem je právě problematika nedospělých jedinců a jejich postavení v různých obdobích minulosti, ať již té nejvzdálenější či nedávné. 

Konference jsem se za Národní muzeum zúčastnila s příspěvkem "Variability of Children´s Burial Rite of the Únětice Culture in Bohemia, Moravia and Slovakia", který jsme připravily se slovenskými kolegyněmi Katarínou Hladíkovou (Univerzita Komenského v Bratislavě) a Klaudií Daňovou (Archeologický ústav SAV v Nitře), za poskytnutí dat z dosud nepublikovaných výzkumů ve Vlíněvsi a Mikulovicích děkujeme kolegům P. Limburskému a M. Ernéemu (oba z Archeologického ústavu AV ČR v Praze).
Celkem zaznělo na konferenci téměř 30 různorodých příspěvků chronologicky od paleolitu po 19. století a geograficky od území starověké Mezopotámie po Velkou Británii. Vzhledem k místu konání konference se většina příspěvků týkala pravěké Evropy, z celkového rámce se vymykal videopříspěvek z Filipín. Pro mě osobně byly zajímavé samozřejmě příspěvky o pohřbívání dětí v pravěku na území sousedních států, nicméně přínosné byly i prezentace zaměřené antropologicky či práce zaobírající se písemnými prameny (např. o rozpoznání vývojových etap dětství ve starověké Mezopotámii či Mykénách), nebo ikonografickými prameny (dětské hry na řeckých vázách "choes"). Další pohled na dětství nabídly pak prezentace pojednávající o vzdělávání (např. v průmyslové Anglii 19. stol.), o učení dětí o umírání, o dětství v otroctví na americkém Jihu a další. Co ukázaly zejména prezentace s pravěkou problematikou, je absence jednotné terminologie, dosažení konsenzu v používání ustálených věkových kategorií je úkolem, který je třeba řešit.
Program konference a abstrakty příspěvků najdete v příloze ke stažení.

Na závěr skvěle připravené konference nechyběla ani důkladná "behind the scenes" tour po prostorách pravěkého a antropologického oddělení Naturhistorisches muzea.

Mezinárodní a interdisciplinární Society for the Study of Childhood in the past se sídlem v Anglii byla založena v roce 2007, aby etablovala rozvíjející se novou disciplínu. Společnost pořádá každoroční konferenci a další tématická setkání, vydává dvakrát ročně časopis Childhood in the Past (CIP) a další publikace v rámci monografické řady. 

Autor textu: Lucie Vélová
(Národní muzeum)

 

Fotografie z konference:

Komentáře

Přidat komentář