Hádanka týdne č. 1

Říj
15
 

   Poznáte, o jaký předmět se jedná? K čemu mohl v pravěku sloužit?
   A troufnete si ho dokonce časově zařadit?

   Správnou odpověď na otázku z minulého týdne naleznete v komentářích.

 

Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Prezentace in situ

S prezentací torzální architektury, zachované in situ, se dnes můžeme setkat v historických jádrech měst stále častěji. Obnova historických objektů se totiž pouze výjimečně obejde bez zásahů pod stávající úroveň terénu, neboť například technické zázemí provozoven či objekty garáží lze umístit zpravidla jen do podzemních podlaží. Tak dochází k zásahům do historicky unikátních terénních situací, které jsou po provedení archeologického výzkumu nenávratně zničeny. Jedinou možností, jak tyto situace zachovat i pro budoucí generace, je právě jejich zakonzervování in situ, tedy v místě nálezu, a následná prezentace. Je to také nejpřirozenější způsob, jak nález zpřístupnit laické veřejnosti, tedy i té, která obvykle nenavštěvuje muzea a archeologické expozice.

Amfora s ležícími lvy (bucchero pesante)

Říj
11

bucchero

Najdete v expozici Umění Starého světa v paláci Kinských v sále 6

Typická etruská černá keramika s lesklým povrchem se vyráběla ve střední Itálii od 2. čtvrtiny 7. století ve velkém množství až do začátku 5. století př. n. l. Vytáčela se na hrnčířském kruhu a typickou černou barvu dostávala při redukčním výpalu s příměsí organického materiálu při teplotě kolem 600 stupňů Celsia. Název je pravděpodobně odvozený ze španělského slova búcaro pro označení jihoamerické keramiky, jejíž portugalské napodobeniny byly velmi oblíbené zhruba v době objevování etruských nekropolí v Itálii.

Napsal(a) Lucie Vélová číst dál

Výstava Klenoty z hlubin věků.

Říj
11

V neděli 14. 10. ve 14 hodin se ve Vysokém Mýtě otevírá výstava Klenoty z hlubin věků - Archeologie Pardubického kraje. Výstava bude putovní napříč Pardubickým krajem. Hlavním důvodem je aktivace zájmu o archeologii v jednotlivých oblastech. Výstava oficiálně zahajuje projekt Laus Archaeologiae, jehož stránky najdete zde.

Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál
Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Pravěké osídlení Česka ve světle jazykových pramenů

Říj
09

Při líčení minulosti naší země hovoří archeologové o desítkách různých kultur, které sídlily v jednotlivých částech Česka před příchodem historicky doložených etnik (tj. Keltů, Germánů a konečně Slovanů). Pojem archeologické kultury je v tomto případě nutností, jelikož se nám nedochovala žádná etnická jména našich dávných předků. Jsou však prameny, které mohou poodhalit zapomenutou minulost – jsou to geografická jména, která v některých případech dokládají nejstarší osídlení naší země. Tato jména pocházejí z jazyků, které zanikly v dávné minulosti, něco z nich však přetrvává dodnes a s nimi přežívají i vzpomínky na naše zapomenuté předchůdce. Z pravěké střední Evropy však známe i ojedinělé pokusy o zápis kratších textů, např. dva texty v písmu podobném egejskému lineárnímu písmu A a B známe z Brna-Obřan či z rakouského Sankt Andrä, případně nápis BOIOS v řecké alfabetě z oppida Manching v Bavorsku a řada keltských nápisů na mincích.

Napsal(a) oston číst dál

Dotkni se pravěku aneb dny pravěkých řemesel

Přečtěte si reportáž ze Dnů pravěkých řemesel a prohlédněte si fotografie z akce!

 

 

Výstava "Keltové - fakta, která vydala voda" v Regionálním muzeu v Teplicích

Zář
24

Až do 21. 10. si můžete v Regionálním muzeu v Teplicích prohlédnout keltské předměty, které byly nalezeny přímo v prameni Pravřídla v lázních Teplice. V neděli dne 21. října při slavnostním ukončení výstavy bude uskutečněna plavba kopie keltské lodi na zámeckém rybníku.

Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Archeologie a jazykověda

Zář
24


Archeologické nálezy jsou zdánlivě jediným pramenem, který nás informuje o minulosti našeho území v pravěku. Dalším významným zdrojem poznání jsou rovněž nečetné historické zmínky o Střední Evropě v antických textech. Zajímavým pramenem jsou rovněž jazyková data, která mohou napomoci k porozumění naší minulosti z odlišného úhlu pohledu. Archeologické prameny nejsou schopné nás informovat o etnické příslušnosti nositelů archeologických kultur a antické historické zprávy týkající se našeho území jsou v mnoha ohledech nepřesné, ale jazyková informace může o etnicitě napovědět mnohem více.

Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Výstava Die Welt der Kelten ve Stuttgartu

Zář
18

Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
15. 9. 2012 - 17. 2. 2013

Zveme Vás na výstavu Svět Keltů, která je v současnosti k vidění ve Stuttgartu. Autorům se podařilo shromáždit řadu unikátních nálezů z různých zemí, včetně naší republiky, a tak jde zřejmě o jednu z největších výstav o Keltech v poslední době. Výstava je členěná na dvě tématické části zpřístupněné ve dvou objektech.

Napsal(a) Lucie Vélová číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Archeologie na dosah RSS