Hmatová stezka Východočeského muzea v Pardubicích

V průběhu roku 2015 se ve Východočeském muzeu v Pardubicích bude otevírat stálá archeologická expozice ozvláštněná interaktivní hmatovou stezkou. Tato stezka spočívá ve speciálních stolech koncipovaných odlišně od vitrín expozice, na nichž budou vedle obrázků, textu a audiotechniky také repliky nálezů volně přístupné k uchopení a prozkoumání pomocí hmatového smyslu. Díky této možnosti poznávání minulosti bez vitrín/bez bariér se archeologie v muzeu zpřístupní také nevidomým a slabozrakým. Navíc díky celkově atraktivnímu konceptu, tedy možnosti uchopit artefakt a zkoumat ho zblízka, bude tato naučná stezka zajímavá i pro ostatní návštěvníky, hlavně pro děti.

Hmatová stezka
Realizací projektu se dobrovolně zabývají studentky klasické archeologie na FF UK Dominika Schmidtová, Johana Tlustá a student kulturních dějin na FF UPa David Richter.
Stezka, rozprostřená ve čtyřech místnostech, bude vyprávět o pravěku a raném středověku na Pardubicku. V jednotlivých místnostech se bude moci návštěvník dozvědět informace o stravování, pohřbívání, odívání a sídlení tehdejších obyvatel na území Pardubic a okolí. Tyto informace budou předávány formou obrázků a jednoduchých textů přizpůsobených hlavně pro upoutání dětské pozornosti. Text bude vyveden v kontrastující barvě k pozadí pro slabozraké. Naleznete tu audiotechniku, 3D modely a repliky kovových, keramických a kamenných nálezů. Návštěvníky také čeká mnoho jiných interaktivních zpestření týkajících se tématu.
Rozmístění stolů, artefaktů na nich či jiné aspekty, které mohou zajímat nevidomého člověka, jsou v průběhu utváření stezky pravidelně konzultovány s odborníky z Hapestetiky a Tyflocentra v Pardubicích.

O2 ThinkBig
Jelikož tvorba stezky je dobrovolný projekt, shánějí členové autorského týmu sponzory a dotace, kde se jen dá. Potisk stolů bude zajištěn a sponzorován firmou Barthmedia a keramické repliky jsou dotovány z nadace Teléfonica a programu ThinkBig. V rámci získání dotace od O2 ThinkBig vznikl paralelní projekt spočívající v přednášení na středních a základních školách, a také na akcích pro zrakově handicapované.

 

 

Autoři textu: Dominika Schmidtová, Johana Tlustá, David Richter
(Univerzita Karlova a Univerzita Pardubice)

Komentáře

Přidat komentář