Výzkumy

Zde si představíme nejrozsáhlejší a nejznámější archeologické výzkumy české archeologie. U výzkumů jsou uvedeny odkazy na jejich vlastní webové stránky, kde je možné dozvědět se mnoho zajímavostí a podrobností o dané archeologické lokalitě. 

Praha - Náměstí republiky: Výzkum století
Výzkum Praha - Náměstí republiky

Výzkumy v Praze - vybrané lokality - z výzkumů Archeologického odboru NPÚ Praha

Slovanská osada v Roztokách u Prahy
Výzkum slovanské osady v Roztokách u Prahy

Neolitický sídelní areál Bylany
Výzkum Bylany

Neolitický sídelní areál Těšetice-Kyjovice
Facebook lokality
Přehled výzkumů na lokalitě

Výzkum slovanského hradiště Mikulčice
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, detašované pracoviště Mikulčice

Výzkum raněstředověkého hradiště Pohansko u Břeclavi

 

Záchranné archeologické výzkumy ve Východních Čechách na stránkách Laus Archaeologiae

Archeologické výzkumy Muzea a galerie v Rychnově nad Kněžnou v roce 2011 a 2012

Výzkumy na katastrálním území Plotiště nad Labem

Hosty: výjimečné sídliště starší doby bronzové

 

Stránka ve výstavbě, bude průběžně doplňováno.