Organizace oprávněné provádět archeologický výzkum

V České republice existuje mnoho organizací, jež jsou oprávněny provádět archeologický výzkum (jejich podrobný seznam naleznete zde). Jsou to buď státní instituce, jako je Archeologický ústav, ústavy památkové péče či muzea, nebo také soukromá sdružení. Následující organizace jsou však na poli soukromých jedny z největších a mezi archeology nejznámějších a snaží se velkou měrou také komunikovat s veřejností a zprostředkovávat jí archeologické poznání.

Archaia Praha o.p.s.

 

 

 

 

Archaia Brno o.p.s.

 

 

 

Česká společnost archeologická o.p.s.

 

 

 

Archeologické centrum Olomouc

 

 

 

 

Labrys, o.p.s.