Čeští archeologové v zahraničí

Külteginova stéla

Čeští archeologové v Mongolsku (rok 1958 a po roce 2000)
Minulost a současnost česko-mongolské expedice
- projekt Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i

 

PROJEKTY ÚSTAVU PRO KLASICKOU ARCHEOLOGII FF UK

Projekt El Hayz, Egypt, Západní poušť - s egyptology

Projekty v Bulharsku:
Pistiros - dlouhodobý projekt výzkumu řeckého emporia v Thrákii vedený prof. Bouzkem
Jurta - Strojno - nová česko-bulharská expedice, výzkum římského osídlení v provincii Thrákii, Jambolský region 

Výzkumy v Uzbekistánu

 

České centrum pro středomořskou archeologii, z. s. (www. ccma.cz)
- nezisková organizace založená v roce 2009
- projekt Porti-Miamou na Krétě

Kréta
Rozhovor s PhDr. Tomášem Alušíkem, PhD. o výzkumech na Krétě na stránkách Českého rozhlasu

 

Francie
Výzkumy Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně na oppidu Bibracte - od roku 2006

 

Stránka ve výstavbě, bude průběžně doplňováno.

 

Štítky: