Články

Bursák, D. 2008: Záchranný archeologický výzkum při stavbě plynovodu na katastrálním území Ořech (okr. Praha-západ). Příspěvek k poznání osídlení z časné doby laténské a starší doby římské, Archaeologica Pragensia 19, 161-200.

Bursák, D. 2009: Pozoruhodný nález ze starší doby římské z Prahy-Dolních Počernic, Collectio Archaeologica Resoviensis XIV, 1-7.

Březinová, H. - Urbanová, K. 2009: Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské z Řepova, Archeologické rozhledy LXI, 101-117.

Časopis Národního muzea, řada historická 180/3-4.

Mikešová, V. 2011: Sídliště z pozdní doby halštatské a časné doby laténské v Brandýse n. Labem-Vrábí, Archeologie ve středních Čechách 15, 859-874.

Novák, Ľ. 2005: Vývoj lukostreľby v európskom praveku. Diplomová práce, Plzeň 2005.

Šumberová, R. - Valentová, J. 2007: Nová sídliště z pozdní doby římské na Čáslavsku, Archeologie ve středních Čechách 11, 373-386.

Urbanová, K.: Prehistorický textil - možnosti a příčiny dochování.

Urbanová, K. - Kostka, M. - Korený, R. 2010: Neznámý známý hrob XIV z Prahy-Dejvic - Podbaby, Archaeologica Pragensia 20, 361-392.

Urbanová, K. - Leite, G. 2009: Haute Coutoure 0-600 A.D. Katalog k výstavě Poslední Germáni v Čechách. Praha.

Valentová, J. 2006: Osídlení Kouřimska v době laténské a nové laténské nálezy z Toušic, Archeologie ve středních Čechách 10, 537-554.

Valentová, J. 2008: Produkce technické keramiky v podmínkách Kutné Hory, Archeologie ve středních Čechách 12, 745-755.

Valentová, J. 2010: Neznámé doklady laténského osídlení jihozápadně Kutné Hory, Archeologie ve středních Čechách 14, 759-765.

Valentová, J. 2011: Keramické poklice z oppida Stradonice, Časopis Národního muzea, řada historická 180/3-4, 7-19.

Valentová, J. 2011: Předoppidální malovaná keramika z Kutné Hory-Karlova, Archeologie ve středních Čechách 15, 887-889.

Valentová, J. - Šumberová, R. 2009: Drobná bronzová plastika vodního ptáka a další importy na sídlišti starší doby římské ve Svatém Mikuláši, Archeologie ve středních Čechách 13, 331-344.

Valentová, J. - Šumberová, R. 2011: O pohřebních banketech, Archeologie ve středních Čechách 15, 435-439.

Valentová, J. - Šumberová, R. 2012: Keramické cedníky, poklopy a trychtýře z oppida Stradonice, Archeologické rozhledy LXIV, 333-346.