Muzea

Co je to vlastně muzeum? Dle definice Mezinárodní rady muzeí (ICOM) je muzeum "stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zprostředkovává a vystavuje hmotné i nehmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy, vzdělávání a potěšení.“ Muzea, která mají archeologická pracoviště mohou také provádět vlastní archeologické výzkumy, které by pak měly patřičně prezentovat formou krátkodobých výstav i stálých expozic. Pracovníci muzeí se také snaží oslovovat návštěvníky i pomocí doprovodných akcí, jako jsou programy pro děti a veřejnost, besedy, přednášky a někdy dokonce i exkurze.  Při takovýchto akcích mají archeologové možnost přímého kontaktu s návštěvníky muzea a tak nejenže předávají své poznatky veřejnosti, ale také od ní mohou získat nové podněty a tolik důležitou zpětnou vazbu. Obzvláště výukové programy pro školy  jsou dnes vhodným doplňkem k archeologickým expozicím a pomáhají dětem osvětlit a zažít si znalosti získané při prohlídce expozic.

 

Muzea přímo ve Vašem kraji či městě si můžete vyhledat zde:

Adresář muzeí a galerií České republiky
Obsahuje více než 2000 záznamů o českých muzeích a galeriích, od nejmenších po ta největší u nás, od soukromých po národní instituce. Jednoduché vyhledávání je založeno na geografickém členění, nebo je možné využít obecné vyhledávání podle klíčových slov na principu Google.