Sdružení

Kromě státních archeologických institucí u nás existují i různá soukromá sdružení a organizace. Můžeme je rozdělit do dvou kategorií:

Zájmová sdružení - tyto organizace sdružují amatérské (a leckdy i profesionální) archeology, kteří se zajímají o konkrétní archeologickou problematiku či archeologii obecně

Soukromé organizace zaměřené na provádění archeologických výzkumů - jedná se většinou o obecně prospěšné společnosti, jež jsou oprávněny provádět archeologický výzkum, ale mimo jiné se také snaží o popularizaci a zpřístupňování archeologie veřejnosti