Archiv na dosah

Screenshot archivuJako další součást portálu Archeologie na dosah právě spouštíme Archiv na dosah, jehož cílem je zpřístupnění archivních materiálů Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea odborné i laické veřejnosti.

Nyní na stránkách naleznete k prohlížení sbírku skleněných negativů a sbírku nálezových zpráv. Na stránkách se nachází prozatímní výběr, další položky budou postupně přibývat dle toho, jak rychle budou pokračovat digitalizační práce, při kterých využíváme i sil dobrovolníků (jimž tímto děkujeme!). Do budoucna doufáme zpřístupnit i další archivní materiály (např. diapozitivy aj.). Z položek v archivu je možné pořádat virtuální výstavy, první takovou je výstava o poslední archeologické expozici Národního muzea.

Nejstarší skleněné negativy na Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea byly pořízeny již na sklonku 19. století, většina však pochází až z počátku století následujícího. Na snímcích jsou k vidění záběry z terénních akcí, minulé výstavy a expozice, nejrůznější osobnosti a samozřejmě sbírkové předměty.

Archiv nálezových zpráv Oddělení pravěku a antického starověku vznikal postupným shromažďováním dokladů různé povahy, vztahujících se především ke sbírkovým předmětům získaným jak vlastní výzkumnou činností, tak i dary, převody, koupěmi apod. Kromě klasických nálezových zpráv, pocházejících jednak od pracovníků NM, jednak od externích amatérských archeologů a sběratelů, jejichž sbírky se do NM dostávaly, obsahuje i dopisy veřejnosti se zprávami o nálezech, doklady o pohybu materiálu apod. Většina těchto písemností ovšem ve starších dobách končila v muzejní agendě, s níž je uložena v Archivu NM buď v obecné registratuře, nebo v písemnostech oddělení tam odevzdaných, nebo ve zvláštních fondech.

V Archivu na dosah můžete vyhledávat dle klasického fultextového vyhledávání nebo pomocí štítků, kterými jsou položky označeny. Jaké lokality jsou zveřejněny ve sbírce nálezových zpráv, můžete na stránkách přehledně zobrazit v mapě.

Všechny materiály podléhají autorským právům. Pro podmínky případného využití kontaktujte Oddělení pravěku a antického starověku NM.

 

Autor: Lucie Vélová
(Národní muzeum)

Štítky: