Přednášky

Přednáškový cyklus Novinky ze světa starých Řeků, Římanů a dalších obyvatel antického světa

Proběhlé cykly přednášek:

Přednáškový cyklus Odpočinek a volný čas v životě antického člověka

 


Přednáškový cyklus Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách III.


Přednáškový cyklus Svět Keltů

středa 31. 10. 2018
Jiří Militký: Oppidum Hradiště u Stradonic ve světle mincovních nálezů

středa 7. 11. 2018
Pavel Sankot: Keltské umění a duchovní svět Keltů

středa 14. 11. 2018
Pavel Sankot: Keltské zbraně

středa 21. 10. 2018
Viktoria Čisťakova: Oděv v době želené: od knížat k válečníkům

úterý 27. 11. 2018
Petr Ondroušek: Keltští bojovníci

úterý 4. 12. 2018
Pavel Titz: Keltové jako partneři antického světa

úterý 11. 12. 2018
Zdeněk Beneš: Konec oppid v Čechách

S ohledem na probíhající výstavu Keltové v Národním muzeu vás zveme na nový přednáškový cyklus „Svět Keltů“. Sedm poutavých přednášek vás seznámí s vybranými kapitolami ze života obyvatel žijících v době železné. Bohatá hmotná kultura doby laténské poskytuje archeologům důležité informace nejen o každodenním životě, ale i o duchovním světě tehdejší společnosti.

 

Přednášky se konají v přednáškovém sále Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.

Čas konání: vždy od 17.00 hodin

Vstupné: 50 Kč, na pokladně

Kontaktní osoba: Viktoria Čisťakova, viktoria_cistakova [at] nm.cz


 Přednáškový cyklus Keltové a antický svět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Cyklus přednášek Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách

úterý 27. 2. 2018
Pavel Titz: Výběr ze skvostů antické sbírky Metropolitního muzea v New Yorku (New York, USA)

úterý 6. 3. 2018
Josef Souček: Národní archeologické muzeum v Paestu (Paestum, Itálie)

úterý 13. 3. 2018
Patrik Líbal: Antické sbírky na mnichovském Königsplatz (Mnichov, Německo)

úterý 20. 3. 2018
Helena Svobodová: Pozoruhodná antická díla v Kunsthistorisches Museum ve Vídni (Vídeň, Rakousko)

úterý 27. 3. 2018
Petr Juřina: Museum Carnuntinum a archeologický park Carnuntum (Antická sbírka Národního muzea. Její vznik, vývoj a budoucnost (Petronell - Bad Deutsch-Altenburg, Rakousko)

Nová budova NM, vždy od 17h, vstup zdarma.


Přednáškový cyklus Antika znovu nově

úterý 31. 10. 2017
Pavel Titz: Novinky v objevování antického světa

úterý 7. 11. 2017
Jan Bažant: Perseus a Meduza dnes

úterý 14. 11. 2017
Jiří Militký: Nálezy antických mincí v Čechách

úterý 21. 11. 2017
Helena Svobodová: Dovednost (nebo mistrovství) antických sklářů

úterý 28. 11. 2017
Balázs Komoróczy: Když na Moravě psaly dějiny římské legie

Nová budova NM, vždy od 17h, vstup zdarma


Cyklus přednášek Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách

úterý 14. 2. 2017
Tomáš Alušík: Skvosty mínojské civilizace v Archeologickém muzeu v Irakliu (Iraklion, Řecko)

úterý 21. 2. 2017
Pavel Titz: Mistrovská antická díla i kuriozity ve sbírkách Národního archeologického muzea v Neapoli (Neapol, Itálie)

úterý 28. 2. 2017
Lenka Vacinová: Muzeum Akropole v novém (Athény, Řecko)

úterý 7. 3. 2017
Petr Juřina: Berlínská státní muzea. Mnohem více než Pergamský oltář (Berlín, Německo)

úterý 14. 3. 2017
Helena Svobodová: Antická sbírka Národního muzea. Její vznik, vývoj a budoucnost (Praha, Česká republika)

Vždy od 17:00 v Nové budově Národního muzea (Vinohradská 1, přednáškový sál H).

Pozvánka ke stažení zde.


 

Cyklus přednášek o pravěku a raném středověku pro magazín Terezín - říjen 2016:

úterý 4. 10. 2016, 17:00-18:15
Pravěká minulost člověka - opomíjené základy dnešní civilizace (Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D. - NM)

úterý 11. 10. 2016, 18:00-19:00
Doba halštatská (starší doba železná) - doba velkých změn (Mgr. Viktoria Čisťakova - NM/FF UK)

úterý 18.11. 2016, 18:00-19:00
Textil od doby broznové po raný středověk - prezentace replik pravěkého oblečení, módní přehlídka (Mgr. Viktoria Čisťakova - NM/FF UK)

úterý 25. 10. 2016, 17:00-18:15
Neolit - doba prvních zemědělců (Mgr. Josef Dufek - Ústav archeologické památkové péče středních Čech) 

Místo konání: Magazín, Náměstí československé armády 87, Terezín

další informace


 
Jarní cyklus klasickoarcheologických přednášek pro rok 2016:

Pod ochranou Herma. Řekové a Římané na cestách.
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro H, vždy od 17h

úterý 15. 3. 2016
Cesta v mýtech. Cesta jako prostředek uchopení světa (PhDr. Pavel Titz, Ph.D.)

úterý 22. 3. 2016
Až na konec světa. Alexandrova anabáze (PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.)

úterý 29. 3. 2016
Římské cesty. Všechny cesty vedou nejen do Říma (Doc. Dr. Jiří Musil, Ph.D.)

úterý 5. 4. 2016
Vydaní na milost Poseidónovi. Plavení se po moři. (PhDr. Pavel Titz, Ph.D.)

úterý 12. 4. 2016
Hadrianus - císař cestovatel (PhDr. Petr Juřina, Ph.D.)


 
Volný přednáškový cyklus Po stopách minulosti pro Point 50+, o. p. s.

Místo konání:
Infocentrum pro seniory Point 50+
Ostružinová 3/2936
Praha 10

čtvrtek 9. 10. 2014 
Villa Rustica - výrobní středisko nebo luxusní sídlo?(Mgr. Viktoria Čisťaková) 

čtvrtek 23. 10. 2014
Indoevropané v zrcadle archeologie a lingvistiky (Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.)

čtvrtek 13. 11. 2014
Podoby pravěku: krajina a lidé aneb archeologie bez kopání (PhDr. Jarmila Valentová)


 
Přednáškový cyklus Nové archeologické výzkumy v oblastech starověkého světa
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro H
Každé úterý od 17 hodin

úterý 4. 3. 2014
Obrazy v krajině, krajina v obrazech. Skalní umění severovýchodní Afriky (Mgr. Lenka Suková)

úterý 11. 3. 2014
Zavlažovací systémy v egyptské Západní poušti. Nálezy z posledních let (Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.)

úterý 18. 3. 2014
Nové nálezy pečetí z Pistiru v Thrákii. Řecké sochařství 4. st. př. Kr. (Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.)

úterý 25. 3. 2014
Co je nového v Pompejích (PhDr. Pavel Titz, Ph.D.)

úterý 1. 4. 2014
Waldgrimes - "římské" město v Germánii (Mgr. Karel Kůt)

 


 
Cyklus přednášek Nové archeologické objevy
Výsledky výzkumů a vědeckých projektů v české archeologii 21. století

Místo konání: Nová budova Národního muzea, sál H, vždy úterý 16.45 - 17.45

1. říjen 2013
Mgr. Katarína Čuláková: Lovci a sběrači v horských oblastech – na příkladu mezolitického osídlení Šumavy.
Přednáška bude zaměřena na význam horských oblastí pro lovecko-sběračské společnosti. Představena budou nová zjištění ze Šumavy, kde již tři sezóny probíhá výzkum osídlení ze střední doby kamenné. Nově objevené lokality jsou nejvýše položená naleziště z doby kamenné v Čechách.

15. říjen 2013
Mgr. Jaroslav Řídký, PhD.: Neolitické rondely ve střední Evropě – podoba, význam, vztah k sídlištním areálům.
V první polovině pátého tisíciletí před naším letopočtem se objevuje ve střední Evropě fenomén, který nemá do té doby obdoby, první monumentální architektura – příkopem ohrazené kruhové areály, tzv. rondely. Mladoneolitické rondely lze studovat z různých úhlů – první doklady organizace práce, důkazy o stratifikaci společnosti, doklady astronomických znalostí, atd. Po více než sto letech studia těchto pozoruhodných objektů kolem nich stále zůstává celá řada nejasností. V přednášce bude shrnuta historie výzkumů a budou představeny moderní přístupy studia rondelů.

29. říjen 2013
PhDr. Miroslav Chytráček, PhD.: Opevněný areál na stolové hoře Vladař v západních Čechách. Přehled současného stavu poznání regionálního mocenského centra doby železné
Přednáška shrnuje dosavadní poznatky o lokalitě Vladař, které byly získány v průběhu řešení dvou následných grantových projektů. Informuje o  výsledcích archeologického výzkumu na akropoli, objasňuje datování rozsáhlého fortifikačního systému a prezentuje objev unikátně zachované cisterny na předhradí hradiště. Dendrochronologické datování dubových trámů z roubené hráze cisterny datuje stavbu do 1. poloviny 5. stol. př. Kr. Mezioborový výzkum lokality využíval co nejširší spektrum přístupů a metod. Klíčovou roli v něm hrály paleoenvironmentální metody, k jejichž aplikaci poskytla lokalita mimořádně vhodné podmínky. Výjimečný výskyt stratifikovaných zamokřených situací na akropoli a předhradí dělá z Vladaře archeologickou lokalitu mezinárodního významu.

19. listopad 2013
Mgr. Petr Limburský, Ph.D.: Období velkých změn. Objevy z konce eneolitu a starší doby bronzové ve Vlíněvsi.
Již několik desetiletí je známá archeologická lokalita poblíž obce Vlíněves nedaleko Mělníka. V posledních letech zde probíhal rozsáhlý archeologický výzkum, který dokumentoval významné archeologické situace ze závěru doby kamenné a počátku doby bronzové. Tématem přednášky je bližší seznámení s nejzajímavějšími poznatky a nálezovými okolnostmi na lokalitě a jejich zasazení do širších souvislostí tohoto období. Pozornost bude věnována především proměnám v pohřebním ritu, poznatkům o uspořádání sídlišť či zajímavým nálezům z této lokality.

26. listopad 2013
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.: Pohansko u Břeclavi. Nové archeologické objevy na významném centru Velké Moravy
V roce 2006 byl na Pohansku u Břeclavi učiněn mimořádný archeologický objev. V prostoru severovýchodního předhradí významného velkomoravského centra identifikovali archeologové z Masarykovy univerzity dosud neznámou raně středověkou rotundu i s okolním bohatým pohřebištěm. Podařilo se jim tak po 30 letech, které uplynuly od výzkumu posledního rozpoznaného velkomoravského kostela, rozšířit cenný soubor nejstarších církevních památek z území ČR. V rámci přednášky prezentuje prof. Jiří Macháček nejen tento nález, ale i další zajímavé výsledky práce archeologů na Pohansku a v jeho okolí.


 
Volný cyklus přednášek pro Point 50+ o.p.s.
Místo konání:
Infocentrum pro seniory Point 50+
Ostružinová 3/2936
Praha 10

čtvrtek 26.9. 2013 od 15 hodin
Archeologie v umění

Přednáška Mgr. Ing. Marie Opatrné ukáže na oba projevy archeologie v umění. Jedním jsou ohlasy archeologických nálezů, které čeští malíři reflektovali ve svých dílech, např. Mikoláš Aleš. Druhým projevem jsou umělecké představy či rekonstrukce pravěkého života.

24.10. 2013 od 15 hodin
Raně středověký šperk v Čechách a na Moravě
Přednáška posluchače zavede do 9. a 10. století, do doby Velkomoravské říše a počátků přemyslovského státu. S kurátorem raně středověké sbírky Národního muzea Mgr. Jiřím Koštou projdou vývojem tehdejšího šperkařství a zastaví se u nejvýznamnějších nálezů této významné epochy.

21.11. 2013 od 15 hodin
Keltové ve středních Čechách
PhDr. Jarmila Valentová, vedoucí Oddělení Pravěku a antického starověku Národního muzea, zaměří svou přednášku na keltskou kulturu především ve středních Čechách. Posluchači se dozvědí, jak Keltové žili, jak si obstarávali potravu, jaké radosti a strasti doprovázeli jejich život a mnoho dalšího.

 


 
Přednáškový cyklus Bydlení a každodenní život ve starověkém Egyptě a Řecku
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro H
Začátek přednášky vždy v 16:30.

úterý 26. 3. 2013
Život starověkých Egypťanů a Řeků (Mgr. Martina Bardoňová a Mgr. Lenka Vacinová)

úterý 2. 4. 2013
Dér el-Medína a Station de repos: sídliště královských řemeslníků (PhDr. Pavel Onderka)

úterý 9. 4. 2013
Obytné domy v klasickém Řecku (doc. Iva Ondřejová, CSc. - Marie Dufková, CSc.)

úterý 16. 4. 2013
Život na farmách v okolí řecké kolonie Metapontion v jižní Itálii (Mgr. Barbora Gavláková)

úterý 23. 4. 2013
Život na okraji antického světa-krymský Chersonésos v pozdní antice (Mgr. Martina Čechová)


 
Komentované prohlídky v rámci výstavy Ve stínu Olympu – Řecko a svět Keltů
Národní muzeum, Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1, mezipatro H
Zajišťovali pracovníci Oddělení pravěku a antického starověku.

čtvrtek 10. 1. 2013
Ve stínu chrámů olympských bohů – jak se bydlelo ve starověkém Řecku (Mgr. Ing. Petra Belaňová)

úterý 22. 1. 2013
Počátky keltské civilizace v Evropě (Mgr. Daniel Bursák)

úterý 5. 2. 2013  
Vázy v životě Řeků (PhDr. Marie Dufková, Csc.)

úterý 19. 2. 2013
Poznání textilní výroby Keltů utkané z archeologických, ikonografických a písemných pramenů (Mgr. Kristýna Urbanová)


 
Cesty do pravěku

V roce 2012 proběhly čtyři přednášky v rámci cyklu Cesty do pravěku (viz níže), které seznámily zájemce s nejstaršími obdobími našeho pravěku. Na přednášky navazuje chronologicky právě probíhající výstava Ve stínu Olympu, která se týká doby železné. Na rok 2013 jsou plánovány další přednášky, včetně již tradičního antického cyklu.

středa 17. 10. 2012
Cesta do starší a střední doby kamenné (Mgr. Lucie Vélová)

středa 24. 10. 2012
Cesta do mladší doby kamenné (PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D.)

středa 31. 10. 2012
Cesta do pozdní doby kamenné (Mgr. Jan Turek)

úterý 6. 11. 2012
Cesta do doby bronzové (PhDr. Zuzana Bláhová-Sklenářová, Ph.D.)

plakát

Přednášky probíhaly vždy od 17h v přednáškovém sále H Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.

Helena Svobodová: Antická sbírka Národního muzea. Její vznik, vývoj a budoucnost (Praha, Česká republika)