Poděkování

 

Poděkování patří Ministerstvu kultury, z jehož prostředků byl projekt Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví v letech 2012-2014 financován v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).