Evropa v pravěku

Lidé si  někdy s archeologií spojují pouze oblasti Předního východu, Středomoří či Egypta. Avšak i na našem území se spolu se zmíněnými oblastmi vyvíjela lidská kultura, i když na značně odlišném stupni vývoje. Postavíme-li si vývoj v jednotlivých oblastech Starého světa chronologicky vedle sebe, dostaneme velice zajímavé kulturní srovnání: