Základní příručky

Encyklopedie, slovníky, atlasy:

Aston, M. - Taylor, T. 2002: Archeologický atlas. Praha.

Buchvaldek, M. - Košnar, L. - Lippert, A. 2007: Archeologický atlas pravěké Evropy. Praha.

Čižmář, M. 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Droberjar, E. 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha.

Durdík, T. 2009: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

Lutovský, M. 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Lutovský, M. - Smejtek, L. a kol. 2005: Pravěká Praha. Praha.

Matoušek, V. 2005: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými  nálezy. Praha.

Profant, M. - Profantová, N. 2004: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha.

Sklenář, K. - Sklenářová, Z. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha.

Sklenář, K. - Sklenářová, Z. - Slabina, M. 2002: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Vlček, P. - Sommer, P. - Foltýn, D. 2002: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha.

 

Obecné přehledy:

Bahn, P. 2007: Archeologie. Praha.

Beranová, M. 2005: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha.

Bláhová, M. - Frolík, J. - Profantová, N. 1999: Velké dějiny zemí Koruny české I. Praha.

Clottes, J. - Půtová, B. - Soukup, V. 2011: Pravěké umění. Evoluce člověka a kultury. Praha.

Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha.

Matoušek, V. 1998: Od Svatého Václava k lovcům mamutů. Praha.

Podborský, V. 1994: Náboženství našich prapředků. Brno.

 

Díla zaměřená na jednotlivá období:

Beranová, M. 2000: Slované. Praha. 

Beranová, M. - Lutovský, M. 2009: Slované v Čechách. Archeologie 6.-12. století. Praha. 

Čižmář, Z. 2008: Život a smrt v mladší době kamenné. Brno.

Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha.

Droberjar, E. 2000: Příběh o Marobudovi a jeho říši. Praha.

Droberjar, E. 2010: Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie. Praha.

Fridrich, J. 2005: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů. Praha.

Klápště, J. 2012: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

Lutovský, M. 2006: Po stopách prvních Přemyslovců I, II, III. Praha.

Lutovský, M. - Petráň, Z. 2004: Slavníkovci - mýtus českého dějepisectví. Praha.

Lutovský, M. - Profantová, N. 1995: Sámova říše. Praha.

Mithen, S. 2006: Konec doby ledové. Dějiny lidstva od roku 20 000 do roku 5 000 př. Kr. Praha.

Svoboda, J. 1999: Čas lovců. Brno.

Waldhauser, J. a kol. 1999: Jak se kopou keltské hroby. Praha. 

 

Ostatní literatura:

Bahn, P. 2008: Vepsáno do kostí. Praha.   

Gojda, M. 2000: Letecká archeologie v Čechách. Praha.

Hajšman, J. - Řezáč, M. - Sokol, P. - Trnka, R. 2009: Příručka amatérského archeologa. Praha.

Lutovský, M. 1996: Hroby předků. Praha

Lutovský, M. 1997: Hroby knížat. Praha.

Lutovský, M. - Michálek, J. 2002: Archeologie knížecího sídla. Praha.

Pokorný, P. 2011: Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Praha.

Sklenář, K. 1995: Slepé uličky archeologie. Hořovice. 

Sklenář, K. 1996: Tanec obrů. Praha.

Sklenář, K. 2000: Archeologie a pohanský věk. Praha.

Sklenář, K. 2003: Bohové, hroby a učitelé. Praha.

Smetánka, Z. 1987: Hledání zmizelého věku. Praha.

Smetánka, Z. 1992: Legenda o Ostojovi. Praha.

Smetánka, Z. 2003: Archeologické etudy. Praha.