Expozice

Část bohatého sbírkového fondu, zejména nejvýznamnější a nejtypičtější nálezy, je samozřejmě využívána k výstavní prezentaci. Stálá archeologická expozice v Hlavní budově Národního muzea byla deinstalována v létě 2011 po uzavření budovy po veřejnost. S otevřením nové stálé expozice se počítá opět po rekonstrukci budovy. V současné době se řeší uspořádání výstavních prostorů a nová koncepce stálé expozice.

O historii archeologických expozic v Národním muzeu od roku 19. století se můžete dočíst více zde.

Expozice rok 1966Expozice, sál 2, celkový pohled na proudovou vitrínu, rok 1966

 

Co se týče sbírky klasické archeologie, výběr předmětů je v současnosti vystaven ve stálé expozici Umění starého světa v paláci Kinských, kterou připravila Národní galerie ve spolupráci s Národním muzeem a Karlovou Univerzitou. (Expozice je bohužel od 1. března 2013 dočasně uzavřena.) Poprvé je u nás k vidění jak kolekce umění Egypta, Předního východu a antiky z Národního muzea, tak sbírky asijského umění z Národní galerie. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si unikátní díla antických umělců, egyptské rakve i klínopisné tabulky na jednom místě. Expozice s názvem “Umění Starého světa – Umění Asie a starověkého Středomoří ze sbírek Národní galerie v Praze a Národního muzea.“ je návštěvníkům zpřístupněna od února 2011 v paláci Kinských na Staroměstském náměstí. Zatímco ve většině Evropy vznikala muzea starověkého Východu a antiky již v první polovině 19. století, v Praze se stálá expozice starověkého umění formuje teprve nyní.

Sfinga z řeckého ostrova MelosSfinga z řeckého ostrova Melos, archaické období

Příprava expozičního oddílu umění starověkého Egypta, Předního východu a antiky ve 2. poschodí paláce Kinských probíhala za spolupráce odborníků z Národního muzea, Národní galerie v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstavní soubor expozice tvoří exponáty z 6. tisíciletí př. n. l. – poloviny 1. tisíciletí n. l. převážně ze sbírek Národního muzea. Část pochází z fondů Národní galerie v Praze, dílčí kapitoly doplní artefakty ze sbírky Karlovy univerzity. Celá kolekce v hlavních rysech ilustruje vývoj výtvarného projevu starověku. V prvních dvou sálech návštěvníci zhlédnou ukázky staroegyptského a předovýchodního umění, na něž navazují památky starověkého Kypru, Egeidy, Řecka, Etrurie a Říma, včetně římských provincií. Ústředním exponátem egyptské části (sál č. 1) je bohatě zdobená rakev tzv. Anchefenchonsua (zvaná také Pražská rakev) z 10. století př. n. l. Sál kultur Předního východu (č. 2) ovládají klínopisné památky – nejstarší svědectví světového písemnictví. Pozornost přitáhne kamenná plastika z římského období ze Sýrie, jejíž část pochází z výkopů B. Hrozného. V nejrozsáhlejší části věnované antickému umění (sály č. 3 – 6) je možné nalézt několik unikátních exponátů. Například stříbrný rhyton s hlavou koně, snad z jihoitalské řecké dílny ze 4. století př. n. l., řecký černofigurový čerpák ze 6. století př. n. l. se signaturou athénského hrnčíře Nikosthena a velkou etruskou amforu s pásy zvířat. Kolekce kamenné plastiky zahrnuje mimo jiné několik ukázek římského portrétního umění. V 1. patře pak návštěvníci ve třinácti sálech zhlédnou část věnovanou umění Asie ze sbírek Národní galerie.

Další exponáty z klasickoarcheologických sbírek Národního muzea, které najdete v expozici:
Zrcadlo s Dioskúry
Amfora s ležícími lvy (bucchero pesante)