Personalia

Oborová a personální struktura Oddělení pravěku a antického starověku

PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.
vedoucí oddělení
tel.: +420 224 497 222
e-mail: marika.tisucka [at] nm.cz
 

Archeologická sbírka:
Odborná správa sbírky:

Mgr. Viktoria Čisťakova, Ph.D. (starší doba železná)
tel.: +420 224 497 197
e-mail: viktoria.cistakova [at] nm.cz
bibliografie

Mgr. Jan Eigner (paleolit, mezolit)
tel.: +420 224 497 236
e-mail: jan.eigner [at] nm.cz
bibliografie

Mgr. Tomáš Janek (doba římská a doba stěhování národů)
tel.: +420 224 497 146
e-mail: tomas.janek [at] nm.cz
bibliografie

Mgr. Jiří Košta, Ph.D. (raný středověk)
tel.: +420 224 497 216
e-mail: jiri.kosta [at] nm.cz
bibliografie

PhDr. Pavel Sankot (doba laténská)
tel.: +420 224 497 322
e-mail: pavel.sankot [at] nm.cz
bibliografie

Mgr. Vladimír Slunečko (eneolit, moravika a slovenika)
tel.: +420 224 497 326
e-mail: vladimir.slunecko [at] nm.cz

Mgr. Josef Souček (cizokrajná sbírka, IT v archeologii)
tel.: +420 224 497 378
e-mail: josef.soucek [at] nm.cz
bibliografie

PhDr. Marika Tisucká, Ph.D. (doba bronzová)
tel.: +420 224 497 222
e-mail: marika.tisucka [at] nm.cz
bibliografie

Mgr. Lucie Vélová (neolit)
tel.: +420 224 497 325
e-mail: lucie.velova [at] nm.cz
bibliografie

bývalí pracovníci:

Mgr. Daniel Bursák (starší doba železná)
bibliografie

Mgr. Ľubomír Novák (cizokrajná a stará sbírka)
bibliografie

Mgr. Kristýna Urbanová (doba římská a doba stěhování národů, archeologický textil)
bibliografie

PhDr. Jarmila Valentová (latén, vedoucí oddělení do r. 2014)

Sbírka klasické archeologie:
Odborná správa sbírky:

PhDr. Helena Svobodová, Ph.D. - hlavní kurátorka Sbírky klasické archeologie (památky Středomoří a Černomoří z římského období s nutnými přesahy do předcházejících etap)
tel.: +420 224 497 218
e-mail: helena.svobodova [at] nm.cz
bibliografie

PhDr. Pavel Titz, Ph.D. (doba bronzová až období helénismu s nutnými přesahy do římského období)
tel.: +420 224 497 226
e-mail: pavel.titz [at] nm.cz
bibliografie

Další pracovníci oddělení:

Projekt NAKI: (v muzeu již nepracují)

Mgr. Veronika Mikešová (redaktor webu Archeologie na dosah, muzejní pedagog)
bibliografie

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. (muzejní pedagog)

Mgr. Jana Lohnická (muzejní pedagog)

Štítky: