Filmy a dokumenty

Chauvet

Cave of Forgotten Dreams (Jeskyně zapomenutých snů) 
Fascinující dokument o jednom z nejstarších dokladů lidského umění, jímž jsou pravěké malby, nalezené roku 1994 v Chauvetově jeskyni ve Francii. Režisér Werner Herzog ve spolupráci s předními světovými odborníky naprosto unikátním způsobem vtahuje diváky do světa pravěkých lidí a probouzí v nich prastarou otázku "kdo jsme, odkud přicházíme a kam kráčíme?"...

Putování s pravěkými lidmi
Jedinečná série z dílny BBC, která nás provede dějinami lidí, od jejich prvních prapředků až k člověku dnešního typu. Díky použití nejmodernějších technologií se tak ocitneme uprostřed hlubokého pravěku a s napětím budeme sledovat, co nás utvářelo do naší současné podoby.

 

 

 

La Guerre du feu (Boj o oheň)
Experimentální film Jeana Jacquese Annauda zavede diváky do hlubokého pravěku, kdy znalost rozdza získáním ztraceného ohně a zároveň na jejich cestě k "polidštění". Herzog vedle sebe zasadil hominidní předchůdce lidí, staropaleolitické lovce i neolitiky, aby tak zdůraznil významné prvky lidskosti. Jeho vize pravěku je velmi syrová a realistická a atmosféra filmu zůstane divákovi na mysli ještě dlouho po shlédnutí. 

 

Time Team
Vysílání tohoto britského dokumentárního pořadu začalo v roce 1993 a revolučně změnilo obraz archeologie v britských médiích. Producentem se stal Tim Taylor, známý britský popularizátor a spoluautor několika archeologických publikací, z nichž některé vyšly i u nás. Na natáčení se podílí celá řada odborníků z řad archeologů i přírodovědců a pořadem provází známý britský herec a moderátor Tony Robinson. Každý díl trvá hodinu a během něj mají diváci možnost vidět průběh třídenního archeologického výzkumu. Ten se pokaždé odehrává na jiné lokalitě, takže se diváci během jednotlivých dílů seznámí s nalezišti od paleolitu až po období druhé světové války. Na úvod každého dílu je vždy nastolena základní otázka, kterou se tým pokusí na základě výzkumu zodpovědět. Díky tomu, že pořadem provází laik, je celý výzkum podáván divákům srozumitelně a jednotlivé postupy a metody jsou vysvětlovány tak, aby byly pochopitelné pro širokou veřejnost. Tony Robinson vždy pokládá v průběhu celého dílu odborníkům otázky, čímž přispívá k větší přehlednosti celého procesu výzkumu. Na konci každého dílu je vždy daný výzkum shrnut a jeho výsledky jsou divákům vysvětleny a následně zasazeny do širšího historického kontextu. O obrovském zájmu diváků o tento pořad svědčí fakt, že například v roce 2004 byla jeho sledovanost (v hlavním vysílacím čase) 3,4 milionu diváků. Ve stejné době běžela na jiném britském kanálu reality show Big Brother, která měla sledovanost 3,3 milionu diváků. Dokumentárnímu pořadu s archeologickou tematikou se tedy podařilo ve sledovanosti předčit celosvětově oblíbený formát populárních reality show, což jednoznačně dokazuje, že archeologie má naší západní společnosti stále co říci. 

Série BBC Meet the Ancestors
Archeolog Julian Richards provází diváky pravěkými a starověkými nalezišti a odhaluje tisíce let skryté "poklady".