Články a studie

Odborné studie

Beneš, Z. 2007: Sídliště z pozdní doby římské v Mořicích (okr. Prostějov), In: Droberjar, E. - Chvojka, O. (edd.): Archeologie barbarů 2006. Příspěvky z II. Protohistorické konference České Budějovice, 21. - 24. 11. 2006, 473-511, České Budějovice.

Beneš, Z. – Nývltová Fišáková, M. 2009: „Pohřby psů“ na sídlištích doby římské v Čechách: současný stav poznání, In: Karwowski, M. - Droberjar, E. (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materiały z IV Protohistorycznej Konferencji Sanok, 13-17 października 2008, Collectio Archaeologica Ressoviensis Tomus XIII, 531-542, Rzeszów.

Beneš, Z. 2010: Dobroměřice u Loun a Březno u Chomutova – dvě sídliště doby římské v severozápadních Čechách, In: Beljak, J. - Březinová, G. - Varsik, V.(ed.): Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Zborník referátov z V. protohistorickej konferencie Nitra, 21.-25. Septembra, Archaeologica Slovaca Monographiae Tomus X, 67-112, Nitra.

Beneš, Z. - Hornik, P. - Kašpárek, F. 2011: Rozrušený soubor z pohřebiště a sídliště z Nebovid, okr. Kolín, In: Droberjar, E. (ed.): Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference Hradec Králové, 6.-9. září 2010, Studia Archaeologica Suebica I, 103-116, Olomouc.

Beneš, Z. 2013: Staronové nálezy z doby laténské a doba římské z Obříství, okr. Mělník. Úvahy o sídelní komoře doby římské ve středním Polabí, Archeologie ve středních Čech 17/2, 701-717.

 

Popularizační články

Jan Dolák: Komunikace archeologie prostřednictvím muzejních expozic

Martin Gojda: Lety do krajin dávnověku 

Pavel Hušták: Unikátní archeologické nálezy středověkých kachlů s figurálními motivy v Domašíně

Jiří Košta: Příběh bitvy u Wogastisburgu

Petr Květina: První kontakt. Neolitizace jako nejstarší známé setkání extra-outsiderů

Soňa Kovalovská: Animační projekty v archeologii a jejich význam

Ľubomír Novák: Lidový jazyk Velké Moravy a možnosti jeho rekonstrukce.

Ľubomír Novák: Pravěké osídlení Česka ve světle jazykových pramenů

Texty pracovníků Archeologického ústavu AV ČR - pracoviště Kutná hora (www.bylany.com)