Zajímavé projekty na internetu

Zajímavé archeologické projekty a stránky na internetu:

ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko

Virtuální průvodce historií a památkami Pražského hradu - web Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i

Praha archeologická - Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy - projekt Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i a Národního památkového ústavu (včetně virtuální výstavy Praha doby Karla IV.)

Petr Vavrečka - 3D technologie, vizualizace a archeologické rekonstrukce - rekonstrukce ve spolupráci s vědeckými institucemi

Archeologické 3D virtuální muzeum - projekt Archeologického ústavu, zpřístupnění zejména neolitických nálezů z Bylan

Jak obléci pračlověka - přehled vývoje odívání v minulosti, nabídka služeb, např. rekonstrukce oděvů pro výstavy aj.

Cesty archeologie - popularizační web Ústavu archeologické památkové péče středních Čech

Mezinárodní den archeologie - stránky k dění kolem Mezinárodního dne archeologie kolem 17. října, zatím proběhly v ČR dva ročníky

Jak na pazourek - stránky věnované štípané industrii, nabídka výroby replik pravěkých nástrojů

Archeologická lokalita Kostolec-Ducové - virtuální interaktivní prezentace

Virtuální procházka Českou Lípou přelomu 14. a 15. století - virtuální prohlídka České Lípy založená na 3D modelu možné podoby města

Římané v Olomouci - web prezentující archeologické naleziště římského tábora v Olomouci

Historie jinak - Keltové - webový projekt věnovaný každodennímu životu Keltů

ArcheológiaSK - webové stránky, přinášející informace ze světa slovenské archeologie

Česko-anglicko-německý archeologický slovník - výborná pomůcka pro všechny studenty archeologie i samotné archeology

Laus Archaeologiae - nový projekt archeologů Pardubického kraje, který prezentuje východočeské archeologické dědictví i archeologii jako takovou

KELTOVÉ - Unikátní multimediální projekt Českého rozhlasu, Národního muzea a Moravského zemského muzea v Brně 

 

 

 

 

Encyklopedie dějin města Brna

Obrazová galerie výtvarníka Libora Baláka s malbami života v pravěku

Antropologický slovník - aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk - zdarma přístupná databáze Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Cesta technologie - projekt sdružení Bacrie o. s. seznamující veřejnost s pravěkými a středověkými technologiemi

Živá archeologie - projekt a časopis zabývající se prezentací a popularizací archeologie a také experimentem v archeologii

IANSA (Interdisciplinaria Archaeologica - Natural Sciences in Archaeology) - časopis věnovaný využití přírodních věd v archeologickém výzkumu

Geologická encyklopedie - online encyklopedie obsahující několik tisíc geologických pojmů včetně obrázků

Projekt kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit - publikační výstupy a e-learningové kurzy vztahující se k českému kulturně historickému dědictví

Střípky archeologie online - zajímavosti ze světa archeologie na stránkách Břeclavského deníku

Archeologie na National Geographic Česko