INTERREG

Mezinárodní projekt Danube´s Archaeological eLandscape, jehož je Národní muzeum součástí, probíhá v letech 2020-2022. Je spolufinancován z Nadnárodního programu EU Interreg Danube.

Společným cílem 23 partnerů z deseti zemí je zviditelnit a zatraktivnit archeologické dědictví Podunají pomocí nejmodernějších technologií, a to zejména archeologické krajiny Podunají, regionálně, národně i mezinárodně. Bohaté a kulturně rozmanité archeologické dědictví Podunají je jediným pozůstatkem tisíciletích vývoje naší společnosti a nosičem důležitých informací o naší minulosti. Má obrovský potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v regionu a je velkou výzvou, dosud dostatečně nevyužitou. Páteří jsou klíčová muzea v regionu, která se zaměří na nejvýznamnější archeologické lokality Podunají. Zapojení nejmodernějších technologií virtuální reality a rozšířené reality umožní návštěvníkům muzeí zažít archeologické dědictví v jeho původní krajině, a to nejen v jejich zemi, ale také v zemích dalších partnerů. Projekt má nejen podpořit významné instituce s archeologickými sbírkami, ale také se zaměřit na dlouhodobou kampaň vzájemné propagace archeologického kulturního dědictví v regionu. Partnerství bude také pokračovat v práci projektu RegioStars2018 projekt Iron-Age-Dunaj propagací nové trasy Dunaje doby železné a vytvořením nových nadnárodních archeologických tras jako nástrojů pro zachování tohoto dědictví.

Strategie (v příloze)
Udržitelná turistická hodnota digitalizace archeologického dědictví. Digitální přístupy k propagaci archeologické krajiny Podunají.

 

 Pozvánka na první Creative Labs and Hubs: