Zajímavé zahraniční archeologické projekty pro veřejnost

Francouzský multimediální projekt Les Grands Sites Archeologiques 
Tento rozsáhlý multimediální projekt Významné archeologické lokality (Les Grands Sites Archéologiques) je vskutku obdivuhodným francouzským archeologickým dílem na poli popularizace. Prostřednictvím speciálních webových stránek seznamuje veřejnost s významnými místy francouzské historie, jako je jeskyně Lascaux se svými pravěkými malbami, pravěké megality rozeseté po celé Francii, eneolitické nákolní osady v oblasti jezer Chalain a Clairvaux, galská vesnice Acy-Romance, oppidum Entremont, bazilika Saint Denis s raně středověkými bohatými hrobkami, opatství Saint-Germain, středověká Paříž či naleziště lodních vraků u St. Malo. Celé sbírce stránek dalo vzniknout francouzské Ministerstvo kultury a podílelo se na ní několik stovek odborníků. Svou rozsáhlostí stránky umožňují svým návštěvníkům hodiny a hodiny procházet jednotlivá naleziště a díky stovkám obsažených dokumentů je tak podrobně prozkoumat. Naleznou zde informace k historii každé lokality, od počátku osídlení, přes přírodní podmínky, až po vývoj obyvatelstva na ní žijící. Dále si každý může  prostudovat historii a postup archeologického výzkumu i s jeho výsledky. Jednotlivé stránky obsahují obrovské množství obrazové dokumentace, jako jsou nákresy, plány a fotografie z výzkumů, fotografie a náčrty nálezů, rekonstrukce a vizualizace zjištěných staveb a mnoho dalších. Jedinečnou podívanou poskytují 3D vizualizace a rekonstrukce nalezišť. Můžeme se tak virtuálně projít například jeskyní Lascaux, galskou vesnicí Acy-Romance, či plout po moři spolu s korzárskou lodí u přístavu St. Malo, což není zážitek jen pro laiky, ale i pro samotné archeology, kteří mají díky vizualizaci možnost spatřit lokalitu v původní podobě. V sekci vzdělávání dále nalezneme chronologicky řazený seznam jednotlivých zpracovaných lokalit, který nás odkáže rovnou na přehledné časové osy vývoje každého naleziště. Návštěvníci stránek si tak mohou udělat jasnou představu o jednotlivých etapách francouzské minulosti. Většina stránek je doprovázena jemným zvukovým doprovodem, jako je například zpěv ptactva, šum vody či denní ruch historické vesnice. To vhodně dokresluje prezentovanou historickou realitu a návštěvník má tak nejen pocit, že se něco nového dozvěděl a naučil, ale že také něco zažil. 
Stránky lze přepnout z francouzštiny do angličtiny v pravém horním rohu.

 

Webová stránka o tollundském muži a dalších pohřbech v dánských rašeliništích
Stránky věnované nálezu pořbu tzv. tollundského muže (podle nálezu mumifikovaného těla z doby železné u dánského Tollundu), v galerii si můžete prohlédnout řadu ilustrací rekonstruujících život v Dánsku v době železné.

 

 

Stránky obsahující interaktivní seznam britského archeologického dědictví s podrobnými popisy, obrázky a mapami, kde je možno libovolně vyhledávat lokality dle různých kritérií.
 
 
 
Zajímavý projekt, který představuje poštovní známky z celého světa, na kterých jsou zobrazeny archeologické motivy. Stránky jsou sice pouze v polštině, ovšem obsahují množství obrázků, které rozhodně stojí za shlédnutí.
 
 
 
 
 
 
 
 
Stránky věnované komplexnímu vývoji člověka od jeho nejstarších předků až po paleolitické lovce a sběrače.  

 

 

 

 

Lužická kultura na Facebooku
Facebooková stránka našich polských sousedů, jež je věnována lužické kultuře z doby bronzové a počátku doby železné. Na stránkách najdete nejen zajímavosti a novinky, týkající se výzkumu, ale také pěkné fotografie lužických artefaktů. 

 

 

 

Archeologie na stránkách BBC
V sekci věnované archeologii najdete mnoho zajímavostí o archeologii, jejích metodách i britských objevech. Dokonce si můžete zahrát i několik naučných her, které otestují Vaše znalosti!

 

Klub mladých archeologů  YAC (Young Archaeologists´ Club)
Klub mladých archeologů je jediným celobritským klubem, sdružující mladé lidi se zájmem o archeologii. Klub provozuje Council for British Archaeology (CBA) a snaží se tak nabídnout mladým možnost nechat se fascinovat a inspirovat archeologií a utvářet tak díky pochopení minulosti svou budoucnost. Klub byl založen v září roku 1972 doktorkou KatePretty. 

Webový portál Past Horizons - Adventures in Archaeology
Web plný archeologických novinek, zajímavostí, článků a videí. Naleznete zde dokonce i e-shop s archeologickým nářadím či nabídky práce v anglicky mluvících zemích. 

(Nejen) německý slovníček geografických jmen v Českých zemích
Německý projekt představující slovník geografických jmen v Českých zemích. Kromě názvů v češtině a němčině zde můžeme anjít i latinské a řecké varianty našich geonym. Kromě slovníku je i řada jmen vyložena v historickém rámci. Slovník může být užitečný i díky faktu, že obsahuje některá místní a pomístní jména zachycená již v antickém období.

Doba ledová online!
Projekt Virtually the Ice Age Vás zavede přímo do doby ledové a živě a poutavě Vám ukáže, jak žili paleolitičtí lovci a sběrači v tomto nelehkém období. 

Web věnovaný nálezům z britského pohřebiště Sutton Hoo
Virtuální výstava plná artefaktů z anglosaského pohřebiště.

Virtuální prohlídka Paříž napříč časem
Unikátní video, jenž Vám umožní vidět podoby Paříže od pravěku až po dostavbu Eiffelově věže. 

Virtuální archeologický výzkum
Kanadská vzdělávací hra, kde se návštěvník ponoří do role archeologa.

Webový projekt Heritage Route
Virtuální naučná stezka po významných evropských lokalitách raného středověku.

Vzdělávací videa Viking Ireland
Soubor popularizačních videí o životě Vikingů v Irsku

Štítky: