Výstava Ve stínu Olympu

Od 20. prosince 2012 do 24. března 2013 probíhala v Nové budově Národního muzea výstava Ve stínu Olympu - Řecko a svět Keltů, která přibližovala každodenní život v 6. - 4. století př. Kr. na našem území i ve starověkém Řecku. Na výstavě bylo představeno, jak se lišil způsob bydlení či odívání Keltů a Řeků, jaké předměty denně používali a jak se vzájemně ovlivňovali. Mohli jste obdivovat keltskou polozemnici či antický dům v téměř reálné velikosti a přenést se tak do života před mnoha sty lety.

Součástí výstavy byla také haptická stezka, která zpřístupnila mnoho exponátů i nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. Interaktivní prvky umožnily nejen dětským návštěvníkům vyzkoušet si keltské a antické odívání či si prakticky ověřit nově nabyté znalosti.

Na výstavě spolupracovali:
Západočeské muzeum v Plzni
Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Praze
Sdružení HAPESTETIKA
 

Akce konané v rámci výstavy
Oživený den 2. 2. 2013
Aspoň na víkend navštiv starověké Řeky a Kelty!
Komentované prohlídky
Doprovodný program pro školy
 

Fotografie a reportáže o výstavě
Video z oživeného dne
Reportáž České televize o Oživeném dnu
Reportáž České televize z výstavy Ve stínu Olympu
Fotogalerie z příprav výstavy
Jak se staví keltský dům?
Jak se připravovala černobílá mozaika, kterou můžete vidět ve výstavě?
Reportáž z výstavy na serveru archeologiask.sk
 

vystrihovankyDoprovodné články a materiály
Starověká řecká hudba a hudební nástroje
Komiksový příběh Gyptina svatba
Vystřihovánky - Oděv řecké ženy
Vystřihovánky - Oděv keltské ženy

Vystřihovánky - Oděv keltského muže
Návody na tkaní na karetkovém stávku

Komentované prohlídky výstavy
Zajišťovali pracovníci Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea.
 
čtvrtek 10. 1. 2013
Ve stínu chrámů olympských bohů – jak se bydlelo ve starověkém Řecku (Mgr. Ing. Petra Belaňová)

úterý 22. 1. 2013
Počátky keltské civilizace v Evropě (Mgr. Daniel Bursák)

úterý 5. 2. 2013  
Vázy v životě Řeků (PhDr. Marie Dufková, CSc.)

úterý 19. 2. 2013
Poznání textilní výroby Keltů utkané z archeologických, ikonografických a písemných pramenů (Mgr. Kristýna Urbanová)

Doprovodný program k výstavě PRO ŠKOLY

Cílem zhruba hodinového programu bylo seznámit žáky základních škola a studenty středních škol s životem v antickém Řecku a v keltské společnosti. Ukázat jejich rozdílnost, společné znaky i obchodní styky. To vše nejen na vystavených exponátech z depozitářů Národního muzea a dalších institucí, ale taktéž na rekonsturkcích antického a keltského domu, oděvu i na replikách předmětů. V rámci programu pro starší studenty byl kladen důraz také na to, jak archeologové získávají své poznatky a nové informace, s jakými prameny pracují a jak je vyhodnocují. 

Přečtěte si, jak doprovodný program probíhal!

Podívejte se, co všechno bylo na výstavě k vidění!

Obrázek: