Den pravěkých technologií v ZOO/BZ Plzeň

V sobotu 17/9 proběhne letos již poslední Den pravěkých technologií v ZOO/BZ Plzeň. Srdečně zveme jak odborníky, tak laiky se zájmem o prehistorii. Hlavním tahákem bude výstava kolegy V. Karla k výročí 20 let jeho studia a praktických zkoušek v oblasti etnografie a archeologie. K vidění bude základní průřez dobou kamennou, od období nejstarších až po neolit. Záměrem je ukázat komplexní pohled na toto období. První část bude věnována petroarcheologii, tedy surovinám pro výrobu štípané a broušené industrie. Dále budou představeny kamenné a kostěné nástroje, včetně ukázek jejich upevnění do násad. Chybět nebude prezentace vázacích materiálů, zpracování rostlinných a živočišných materiálů, nádoby z organických materiálů a ukázky keramiky. K vidění budou též repliky ozdob, včetně upevnění či aplikace na podkladě etnografických analogií.
Během dne budou dále probíhat jednoduché soutěže pro děti, pokusíme se o výrobu chleba v nově zřízené pícce, chybět nebude koutek pravěké hudby. Pokud bude přát počasí, dojde i na výpal keramiky v otevřeném ohništi. Přijďte si letos naposled s námi užít pravěk všemi smysly.
Vaše Oživená (pre)historie

Datum akce: 
Sobota, 17. Září 2016 (celý den)

Komentáře

Přidat komentář