Komentovaná procházka "Středověká Kouřim. Od hradiště k městu."

Komentovaná prohlídka po raně středověkých hradištích a vrcholně středověkém městě v Kouřimi 

Historický sídelní areál v okolí města Kouřim patří mezi nejlepší krajinné doklady vývoje centrálních lokalit v průběhu středověku. Prohlídka nás nejprve zavede na rozsáhlé hradiště Stará Kouřim, které bylo jedním z nejvýznamnějších mocenských center v Čechách 9. a první poloviny 10. století. Dnes patří mezi nejzachovalejší památníky z období vzniku českého státu. Poté se přemístíme do areálu hradiště při kostelu sv. Jiří, ze kterého mezi závěrem 10. a první polovinou 13. století spravovali Kouřimsko Přemyslovci, a které se ve 12. století stalo sídlem vedlejší větve Přemyslovského rodu - Děpolticů. Nedaleko od něj byl v mladší fázi raného středověku vybudován malý opevněný areál při kostele sv. Vavřince - snad se jednalo o sídlo etablující se raně feudální elity. Okruh zakončíme v unikátně zachovaném historickém jádru města Kouřim, které bylo lokováno ve 13. století vně areálu přemyslovského hradiště.

Můžete se těšit i na repliky raně středověkých archeologických nálezů.

Prohlídku povede Mgr. Jiří Košta (Národní muzeum)

Délka prohlídky cca 2,5 hodiny

Kdy: 04. 06. 2017, sraz na vlakové zastávce Kouřim v 11.45

Přihlášky posílejte na: viktoria_cistakova [at] nm.cz, vstup zdarma

 

Datum akce: 
Neděle, 4. Červen 2017 - 11:45
Přílohy: 

Komentáře

Přidat komentář