Mezinárodní den archeologie - 4. ročník

Mezinárodní den archeologie 2017

Rok se s rokem sešel a je tu opět Mezinárodní dne archeologie. Mezinárodní den archeologie (MDA) je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole. Každopádně aktivity a zábavné programy Mezinárodního dne archeologie jsou příležitostí, abyste v sobě i vy objevili vášeň pro minulost.

Archeologové z řady pražských i mimopražských archeologických institucí pro Vás v ČR připravili na 21. říjen 2017 velkolepý program. Veškeré potřebné informace najdete buď na webu denarcheologie.cz nebo na Facebooku @denarcheologie.

Pokud si vyberete k návštěvě areál Karlovy Univerzity (Celetná 20, Praha 1) dáme Vám ochutnat pár našich Archeologických jednohubek, přijďte proto do Studentského klubu Celetná  a dozvíte se mnoho nového formou série vtipných a zajímavých minipřednášek.

Bonusem MDA 2017 v Praze je diskusní setkání s Jiřím Bartoškou. Letos uplynulo 40 let, kdy byly do kin uvedeny filmy "Na veliké řece", "Osada Havranů" a "Volání rodu". Rolí Sokola vstoupil Jiří Bartoška do povědomí diváků, a významně tak přispěl k popularizaci archeologie a přinejmenším pro jednu generaci budoucích archeologů (a nejen jich) se stal inspirací. Diskuse moderovaná redaktorkou ČRo 1 Radiožurnálu Naděždou Hávovou bude ohlédnutím za natáčením "štorchovské" trilogie filmů, ale i možností pro publikum tázat se pana Bartošky na jeho vztah k historii a archeologii, který mimo jiné dokládá jeho celoživotní manželství s jednou z nás.

Na Jiřího Bartošku se můžete těšit od 13.00 do 14.00 také ve Studentském klubu Celetná.

Podobně jako v loňském roce i letos vyjde u příležitosti Mezinárodního dne archeologie speciální brožura, tentokrát pod názvem 10+1 VÝPRAVA DO HLUBIN PRAŽSKÉ MINULOSTI. V jedenácti stručně podaných a bohatě ilustrovaných příbězích se dozvíte, co zajímavého v posledních letech archeologie v Praze a jejím okolí objevila.

Vydání této brožury opět laskavě podpořil Magistrát města Prahy. Nejsnáze bude brožura dostupná 21. 10. 2017 na akcích MDA v Praze, samozřejmě zcela zdarma.

 

Ať už se za archeologií vydáte kamkoli, těšíme se na vás. Všichni jste srdečně zváni.

ARCHEOLOGIE JE VŠUDE!

 

AKCE V PRAZE

Filozofická fakulta UK (Celetná 20, Praha 1, metro Můstek/Náměstí republiky)

10:00-16:00 – společný program pražských archeologických institucí (Ústav pro archeologii FF UK, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Český egyptologický ústav FF UK, ČAS – Česká archeologická společnost, Národní muzeum v Praze,  Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK, Národní památkový ústav – generální ředitelství, Národní památkový ústav Praha, Ústav geologie, PřF UK)

 • Práce archeologa v terénu: výzkum nanečisto, dokumentace pravěkého hrobu, určování kosterních pozůstatků a ukázka nemocných kostí, archeologická laboratoř. Určování stáří nádob, originály i kopie archeologických nálezů z našeho území, archeologický poklad z Týnce nad Labem
 • Olympiáda z dob starověkého Řecka, výroba odlitku antického nálezu a další předměty a informace z dob starého Řecka a Říma
 • Keltská móda s možností vyzkoušení oděvů i starověká kosmetika. Textilní a barvířské techniky napříč historií, tkaní na stavu či s karetkami, výroba přeslenů či šperků
 • Malá škola jeskynního umění pro každého, výroba pravěké sošky ražba keltských mincí
 • Tajemství kuchyní, které dávno pohltil čas. Drcení obilí na drtidle i kamenném mlýnku
 • V 13:00 Diskusní setkání s Jiřím Bartoškou – letos uplynulo 40 let od uvedení pravěkých filmů „Na veliké řece“, „Osada Havranů“ a „Volání rodu“ do kin. Pojďte si připomenou, jak probíhalo natáčení a co všechno pro Jiřího Bartošku představuje archeologie!
 • V 11:00 a 15:00 „Archeologické jednohubky“ - bloky minipřednášek  a projekcí na zajímavá témata. V úvodu jednotlivých bloků se pokusíme pomocí videomostů přenést na archeologické výzkumy za kolegy do Egypta a na Slovensko
 • V areálu ukázky opracovávání pazourku i historického kováře
 • Množství informací v podobě tištěné i obrazové, zážitky a praktické ukázky historických činností

Pro děti je připravena „pravěká“ výtvarná dílna a stezka mladého archeologa s úkoly, oceněná diplomem.

Pouze pro návštěvníky akce v Celetné ulici bude připravena nabídka zdarma v tento den navštívit Zahrady pod Pražským hrademkteré jsou v péči Národního památkového ústavu. Je zapotřebí si na akci vyzvednout 21. 10. vstupenku v Celetné 20!!!

 

DALŠÍ AKCE V PRAZE:

Bohnice žijí a Staré Bohnice (Bohnická 1/36, 181 00 Praha) 3. Starobohnický den a příběhy dávného lidu

 • Dvůr statku Vraných se první říjnovou neděli promění v pravěkou osadu. Historické části programu se ujal spolek Bacrie a Osada Křivolík z České Třebové. Čeká nás putování dávnými věky, na jednotlivých stanovištích budete moci shlédnout popř. i vyzkoušet textilní techniky, ražbu mincí, odlévání bronzu, lovecké techniky, keramiku, sekernictví a další řemesla. Dozvíte se také, jaké speciality se vařily v pravěku a další zajímavosti. Podrobnosti o osadě najdete na jejich stránkách http://www.krivolik.cz/
 • V 15 hodin bude pravěká MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, která vás provede dobovým oblečením od nejstarších dob až po keltské osídlení. Po přehlídce bude následovat HISTORICKÁ SCÉNKA z nejdávnější historie Bohnic v podání bohnických ochotníků. 
 • Po celou dobu bude na statku výtvarná dílna pro děti a připravený bude i improvizovaný pra/fotokoutek. Budeme mít připravené i občerstvení, dozvíte se také novinky o Bohnické naučné stezce. Nebude chybět ani hudební doprovod – vědecko-fantastická rekonstrukce PRAVĚKÉ HUDBY v podání skupiny Altsteinzeitliche Knochenklangbilder. Skupina se zabývá rekonstrukcí paleolitické hudby střední Evropy z doby kamenné dle dochovalých jeskynních maleb, archeologických nálezů a domněnek a to pouze pomocí původních nástrojů.
  Na ukázky se můžete podívat na youtube:
  https://www.youtube.com/watch?v=tsvDk7OwyE4, na facebooku najdete informace zde: http://bit.ly/2wTOR8t
 • Starobohnický den pořádá spolek Bohnice žijí a MČ Praha 8.
 • Podrobnosti o akci najdete na stránkách www.starebohnice.cz a facebookuwww.facebook.com/starebohnice

Art Space Řetězová 7 (Řetězová 7, 110 00 Praha 1) Keltský večer s Jiřím Waldhauserem

 • 18. 10. 2017 – 19:30 – Keltský večer s keltologem Jiřím Waldhauserem a akordeonistou Václavem Veselým (Etc., Irish Dew, Dobrohošť).

  Připravil a večerem provází Hynek Žirovnický. Platí se vstupné!

Náprstkovo muzeum (Betlémské nám. 1, Praha 1, metro Můstek/Národní třída) http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Akce-NpM/Mezinarodni-den-archeologie-1.html

 • 21. 10. 2017  – 10:00 – 16:00 – Letošní Mezinárodní den archeologie v Náprstkově muzeu bude zaměřen na poznávání Súdánu, nejen starověkého, ale i současného. Během dne proběhne v muzeu bohatý program, v rámci kterého bude formou přednášek, diskusí, ochutnávek místních gastronomických specialit a dílen (nejen pro děti) představena historie i kultura tohoto státu.
 • Vstup volný!

Muzeum hlavního města Prahy (Na Poříčí 52, Praha 8, metro Florenc) Muzeum hl. města Prahy

 • 21. 10. 2017 – Mezinárodní den archeologie v Muzeu Prahy – celodenní program v hlavní budově muzea na Florenci, mimořádné komentované prohlídky v domech U Zlatého prstenu a Na Kocandě.►Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy na Florenci►
  Od 10:00 do 17:00 budou probíhat workshopy s pracovníky oddělení archeologických sbírek. Akce jsou určené pro malé i velké fanoušky archeologie.
  V 11:00, 13:00 a 15:00 se uskuteční komentované prohlídky expozice Praha v pravěku.►Dům U Zlatého prstenu►
  V 10:00 a 14:00 nabídneme mimořádnou komentovanou prohlídku archeologické výstavy Od nitě ke košili. Výstavou provede Helena Březinová z Archeologického ústavu AV ČR, Praha.►Dům Na Kocandě►
  Návštěva archeologických vykopávek v rámci výjimečně zpřístupněného domu Na Kocandě, který je běžně veřejnosti uzavřen.
  V 10:00 a v 11:00 začínají komentované prohlídky unikátního archeologického nálezu brány sv. Valentina, součásti opevnění Starého Města pražského (provede vedoucí výzkumu Petr Starec). Sraz u vchodu do domu.

Archeologický park Liboc (V domcích 29, Praha 6)

 • Přijďte oslavit archeologický svátek na tradiční Středověkou slavnost, která se bude konat od 14:00 do 18:00! Program bude doplněn ukázkami středověkého šermu a scénkami ze života našich předků. Ke zhlédnutí bude kovářské umění a možnost vyzkoušet si středověké zbraně i zbroj, střelbu z repliky historického luku, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, stříhání ovcí, tesání dřeva i tvoření ve výtvarných dílničkách. K poslechu bude hrát středověká hudba a nebude chybět ani tradiční krmě a nápoje (dobové zelňáky, grilované maso, preclíky a koláčky, pivní speciál atd.). Prohlédněte si také archeologický park, v němž jsou na základě rekonstrukcí prezentovány výsledky archeologických výzkumů. (více na www.archaia.cz).

Labrys, o.p.s. (Hloubětínská 16/11, Praha 9) Labrys

 • 21. 10. 2017 – 9:00 – 16:00 – Den otevřených dveří na archeologickém výzkumu. Okno do Středověku. V každou celou hodinu  komentovaná prohlídka probíhajícího archeologického výzkumu na Novém městě pražském. Adresa: Mikulandská 5, Praha 1. (blízko metra Národní třída).

Archeologický ústav AV ČR http://www.arup.cas.cz/?p=30062#more-30062

 • Výstava: Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých Pražanů
  Místo konání: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město
  Typ akce: Komentovaná prohlídka s autory expozice.
  Časy prohlídek: 10:00 hod.; 14:00 hod.
  Popis akce: Muzeum hl. města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. pořádá v Domu U Zlatého prstenu výstavu „Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů“. Expozicí vás provedou PhDr. Helena Březinová, Ph.D. a Mgr. Miroslava Šmolíková.

AKCE V OSTATNÍCH REGIONECH NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MEZINÁRODNÍHO DNE ARCHEOLOGIE

Datum akce: 
Sobota, 21. Říjen 2017 (celý den)

Komentáře

Přidat komentář