Přednáška Archeologie a detektorová prospekce v Jihlavě

Archeologie a detektorová prospekce je název přednášky, kterou pořádá v úterý 15. ledna Muzeum Vysočiny Jihlava v Malovaném sále na Masarykově náměstí.

Přednáška studentů Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy Univerzity v Brně Miroslava Popelky a Jakuba Těsnohlídka se týká velice ožehavého a zároveň aktuálního tématu využití detektoru kovů v archeologii, ale také mimo tento specifický obor.
Podtitul přednášky Jak pomoci a neublížit charakterizuje celou hlavní část, která bude prezentována formou dialogu mezi přednášejícími, ale mohou se zapojit i samotní účastníci, kteří často přinesou impuls k novým úvahám, či řešením.
Přednáška bude obsahovat dva částečně propojené oddíly. V úvodu budou posluchači seznámeni s historií a funkcí zařízení schopných detekovat kovové předměty a se současnou situací ohledně jejich využití v České republice.
Druhá část přednášky, určená nejenom amatérským hledačům, bude určitou příručkou, jak se zachovat v případě nálezu historického artefaktu. Důležitým bodem nálezu je jeho dokumentace a zaznamenání nálezových okolností (kontextu). Přednášející doporučí výbavu pro provedení vhodné dokumentace a shrnou důležité zásady k zaznamenání nálezových okolností jednotlivých předmětů, hromadných nálezů (depotů) popřípadě i hrobů. Autoři rozhodně zmíní i otázku vhodné konzervace a evidence artefaktů.
Přednáška je koncipována tak, aby oslovila širší veřejnost a přiměla amatérské hledače ke spolupráci s regionálními archeologickými pracovníky, či oprávněnými institucemi.

zdroj: Eva Vorálková - vysocina-news.cz

Datum akce: 
Úterý, 15. Leden 2013 - 17:00
Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář