Depot ze Stebna

Depot ze Stebna je čerstvým objevem – nalezen a odevzdán do Národního muzea byl roku 2015. Na dně mělké jámy byla uložena bronzová mísa původem ze střední Itálie a do ní byl vložen bronzový náramek a osm kroužků, které – propojeny textilem či kůží – tvořily původně ozdobný opasek. Nedaleko od bronzové mísy byl nalezen zlomek bronzového nákrčníku a v jejím nejbližším okolí byly rozptýleny střepy kompletní keramické misky, vše datované na přelom 4. a 3. století př. Kr. Stebenská bronzová mísa s jediným uchem, na jehož ataši je vyobrazena tvář Gorgony, byla vyrobena zřejmě v Etrurii ve druhé polovině 4. století př. Kr. Ve střední Evropě se jedná o zcela unikátní nález.

Předměty ze stebenského depotu se pozoruhodně vzájemně doplňují – náramek, zlomek nákrčníku a opasek jako by tvořily jednu osobní výbavu. Pro všechny nacházíme analogie v soudobých ženských hrobech. Téměř nepoužívaný náramek je sice o generaci mladší než výrazně obnošený nákrčník, přesto mohly být oba předměty na konci 4. století př. Kr. stále aktivně užívány. Nejsme samozřejmě schopni rozhodnout, zda všechny předměty tvořily součást výbavy jediné ženy, či zda byl tento soubor složen až pro účely uložení v zemi, jednoznačný je ale výrazně „ženský“ charakter tohoto souboru.

Jedním z nejzajímavějších aspektů stebenského souboru je místo jeho nálezu, a to v užším i širším slova smyslu – depot byl uložen do země na velmi nápadném místě u paty skupiny balvanů (jaké jsou charakteristické pro celou zdejší krajinu) na vrcholu výrazné vyvýšeniny. Ještě významnější je širší regionální kontext nálezu. Stebno leží v kraji mnoha raně laténských lokalit, jako Hořovičky, Vladař nebo Manětín-Hrádek. V době uložení stebenského depotu byl ale region již několik desetiletí vylidněn, a soubor tak musel být ke stebenskému balvanu přinesen ze vzdálenosti minimálně 15 km. Volba místa tak nemohla být náhodná. Vedl neznámého obětníka (či obětnici) k této výpravě do divočiny jen dramatický charakter zdejší krajiny? Nebo věděl(a), že se pod zdejšími balvany a skalisky už skrývají další depoty sahající přes ranou dobu železnou až do doby bronzové?

Autor textu: Jan Kysela
(UKAR FF UK)

Depot ze Stebna můžete v současnosti spatřit na výstavě Keltové v Národním muzeu.

Komentáře

Přidat komentář