Dotisk Archeologie pravěkých Čech

V knihovně Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. je v prodeji dotisk kompletní řady publikace Archeologie pravěkých Čech, sv. 1-8.

Dosud nejrozsáhlejší osmidílné kompendium českého pravěku shrnuje současné vědomosti, podává přehled pramenů, kladených otázek i názorů na interpretaci získaných dat. Předvádí, na co lze navázat, které přístupy se jeví jako perspektivní a do kterých oblastí by měly směřovat nové badatelské projekty a projekty památkové péče. Úvodní svazek seznamuje s teorií a metodou archeologie, přírodním kontextem pravěkých kultur, antropologií pravěkých populací a také s hospodařením s archeologickým dědictvím. Svazky 2-8 se věnují systematickému výkladu jednotlivých období pravěku. Mají formálně shodnou strukturu, ale teoretická východiska, metodologické přístupy a důraz na jednotlivá témata se liší podle pojetí jednotlivých editorů a autorských týmů.

V případě zájmu kontaktujte knihovnu Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i., e-mail: knihovna [at] arup.cas.cz

více informací o publikaci

Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář