Genius loci aneb archeologie blízkých míst - Bylany u Kutné Hory

Na návštěvě u archeologů
Nevraživé ráno s mrholením se změnilo v docela vlídný den. Akci nebylo třeba ani příliš inzerovat. Nahlédnout za bránu základny Archeologického ústavu AV ČR Praha  v.v.i. v  Bylanech u Kutné Hory touží už nejméně dvě generace obyvatel z okolí, kromě těch, kteří ji mají spojenou se svými studentskými léty, kdy zde trávili část prázdnin jako brigádníci na rozsáhlém a dnes už nejen mezi archeology legendárním archeologickém výzkumu.

Dnes se brána otevřela pouze výběrově pro malé zájemce o akci „Návštěva u archeologů“, spojenou s projektem Národního muzea „Archeologie na dosah“. Odbornou část programu zajišťovala PhDr. Jarmila Valentová z Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Genius loci zde fungoval zcela zřetelně. První, asi desetiletý, návštěvník  vpochodoval do brány místo pozdravu s výkřikem „no konečně, už léta se sem chci podívat, protože chci být archeolog“. Program pro děti, náhodou samé kluky od 7 do 14 let, byl spojen se střídavým  povídáním o životě v pravěku, podobě pravěkých vesnic, „vykopávkách“ přímo v místě (po čem to zde šlapeme) i v nejbližším okolí, doplněném spoustou obrázků. Další osudy získaných artefaktů byly předváděny na místě v laboratoři. Děti si mohly sáhnout i na originál raně středověké nádoby, ve které vařili naši předkové (ano, dotýkejte se!), zkusit, jaké je mít v ruce pazourek nebo střepy pravěké keramiky. V těchto případech stáří fascinuje. Seznámily se s leteckým snímkováním i tvorbou archeologické dokumentace.

Podstatnou část programu pak představovala výroba keramiky originálním pravěkým způsobem, tj. stavbou z válečků a odpovídající výzdoba podle  kopií pravěkých nádob. Pod vedením lektorky A. Kellerové si každý vyrobil nádobku, ti šikovnější stihli i dvě. Jen litovali, že musí teprve schnout a že nejdou bez poškození zatím odnést. Neškodilo by při nějaké z dalších akcí postavit pravěkou pec.  Na závěr všichni obdrželi plánek s vyznačením míst dvou nedalekých pravěkých hradišť – Denemarku a Cimburku, a vydali se objevovat jedno z nich v terénu. 

Autorka: Jarmila Valentová

 

Fotogalerie (foto 3. oddíl skautů Kutná Hora):

Komentáře

Přidat komentář