Genius loci - Kouřim - Od hradiště k městu

Třetí červnovou sobotu proběhla další akce z cyklu Genius loci. Tentokrát jsme se vydali do Kouřimi, kde nás Mgr. Jiří Košta seznámil s dlouhým a pestrým vývojem středověkého osídlení zdejší lokality. Doslova jsme tak prošli historii zapsanou v okolí Kouřimi od hradiště předstátního období až k městu. Během procházky, kterou jsme začali u Lechova kamene s krásným výhledem na město Kouřim, jsme zhlédli pozůstatky valů pevnosti Stará Kouřim z 9. a 10. století, její akropol i Libušino jezírko, u něhož se nacházelo pohřebiště raně středověké elity.

 

Prohlídka nás dále zavedla na malé hradiště u zaniklého kostela sv. Vojtěcha, pocházející z 11. a 12. století, a na hradiště u sv. Jiří, které bylo od závěru 10. do poloviny 13. století správním centrem okolního regionu. Na konci 12. a na počátku 13. století se stalo sídlem vedlejší přemyslovské větve - Děpolticů. Během exkurze jsme také navštívili raně gotický kostel sv. Štěpána v samém srdci města Kouřim s unikátní kaplí sv. Kateřiny vyzdobenou na počátku 15. století ojedinělými nástěnnými malbami. Celou akci jsme zakončili návštěvou Muzea Kouřimska, kde aktuálně probíhá výstava Slované v Bavorsku - mezi Řeznem a Rauher Kulmem.

Autoři textu: Marie Opatrná a Jiří Košta
(Národní muzeum)

 

Fotogalerie (foto M. Opatrná):

 

Komentáře

Přidat komentář