Klub mladých archeologů - Vzhůru (nejen) na Olymp! (Národní muzeum)

Odpolední kroužek pro mladé zájemce o archeologii

Vydejte se s námi do starověkého Řecka a Říma. Tentokrát se zaměříme na báje a pověsti. Budeme si povídat o starověkém náboženství a například i o tom, jací vlastně antičtí bohové byli. Společně se ponoříme do příběhů známých postav, jako byli olympští bohové a bohyně nebo hrdinové Odysseus a Héraklés. Zamyslíme se nad tím, co o nich dnes víme, jak jsme tyto poznatky získali a kde všude dnes můžeme ještě starověkou mytologii najít. Chybět nebude povídání o dějinách antiky a archeologických nálezech ze starověkého Řecka a Říma a neminou nás ani hry a kreativní tvoření.

Věk: 11–14 let (kapacita je omezena – max. 15 účastníků)
Cena: 1700 Kč/dítě (cena se vztahuje na celý cyklus sestávající z 15 setkání)
Termín a čas konání: každé úterý v období 10. 10. 2023 – 30. 1. 202415:15–17:15; sraz účastníků proběhne vždy u Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Máte nějaké dotazy? Neváhejte a napište garantce kroužku Johaně Stejskalové na johana.stejskalova [at] nm.cz

Do 5 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (na stránce https://www.nm.cz/program/pro-rodiny-s-detmi/klub-mladych-archeologu-vzhuru-nejen-na-olymp) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa a variabilní symbol k uhrazení ceny kroužku na účet muzea. Před jeho obdržením poplatek nehraďte. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před konáním první lekce, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před konáním první lekce, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před konáním první lekce, storno poplatek činí 30 % z ceny.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.

Štítky: