Konference Archeologie & Antropologie v NM

V. ročník

Zatím poslední ročník konference proběhl po delší covidové přestávce 9. listopadu 2023 opět již v Historické budově Národního muzea. Po 12 letech jsme akci pořádali znovu s Antropologickým oddělením NM. Téma Metody bioarcheologie v praxi přilákalo přes 100 posluchačů z naší a Slovenské republiky. Dopolední program sestával z šesti delších key note lectures, odpoledne zaznělo dalších 9 kratších příspěvků včetně jednoho filmu.

Program konference (pdf)
Pozvánka (pdf)

 

IV. ročník

IV. ročník konference na téma Sociální marginalita v minulosti. Na okraji společnosti tehdy a/nebo na okraji zájmu dnes? jsme pořádali ve spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Jednání proběhlo 21. listopadu 2019, prvně v nově rekonstruované historické budově Národního muzea, a zúčastnilo se ho cca 75 českých a slovenských badatelů či studentů z řad archeologů, antropologů a příbuzných oborů, kteří si vyslechli 14 příspěvků. Novinkou na konferenci byla hodinová panelová diskuze, kterou si připravili dr. M. Hladík, doc. M. Kuna, prof. J. Macháček, doc. M. Paleček a dr. D. Sosna. Představeny byly také čtyři postery.
Příspěvky byly publikovány v recenzovaném časopise Musaica archaeologica  (2020, ročník 5/1).

Panelová diskuze Antropológia a archeológia – dve strany jednej mince alebo dobrý sluha vie byť zlý pán
Videozáznam diskuze (youtube)
Přepis diskuze v časopise Musaica archeologica

Některé postery: 

 

Program 4. ročníku ke stažení (pdf)
Pozvánka 4. ročníku a CFP (pdf)

Fotografie najdete níže ve fotogalerii.

 

III. ročník

Třetí ročník konference Archeologie & Antropologie se uskutečnil 23. listopadu 2017. Zaznělo celkem 12 různorodých příspěvků. Část byla publikována v časopise Acta Musei Nationalis Pragae - Historia (2018, ročník 72, č. 1-2).

Program konference (pdf)

Pozvánka (pdf)

 

pozvanka AaAII. ročník

Dne 28. 11. 2013 proběhl v Nové budově Národního muzea ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Praha druhý ročník konference Archeologie & Antropologie, tentokrát s podtitulem Studium archaické kultury a společnosti. Na konferenci dorazilo téměř sto účastníků z řad odborníků i studentů archeologie a příbuzných oborů z celé republiky. Na dané téma bylo předneseno celkem 14 zajímavých příspěvků, jejichž výběr je publikován v časopise AntropoWebzin. Celé číslo i jednotlivé články naleznete na níže uvedeném odkazu:
AntropoWebzin 2/2014 

Program konference (pdf)

Pozvánka a teze (pdf)

 

I. ročník 

První ročník konference Archeologie & Antropologie pořádalo Oddělení pravěku a antického starověku spolu s Antropologickým oddělením 16. 11. 2011. Národní muzeum přivítalo přes 100 účastníků z České a Slovenské republiky, zaznělo 15 příspěvků.
Některé z přednášek byly nahrány Českým rozhlasem a později vysílány v pořadu Víkendová univerzita.
Výběr příspěvků byl publikován ve Sborníku Národního muzea 66/2012-3/4.

Program konference (pdf)

 

Fotografie z konferencí v letech 2011, 2013, 2017, 2019 a 2023 (foto V. Mikešová, M. Opatrná, L. Káchová, J. Košta, J. Šedý):

 

Komentáře

Přidat komentář