Máme tu další virtuální výstavu: 3D archeologie!

Přinášíme Vám naprosto unikátní virtuální výstavu, do které jsme tentokrát zapojili nejen archeology, ale také studenty technického oboru!

Podařilo se nám totiž navázat spolupráci s Katedrou softwarového inženýrství Fakulty informačních technologií ČVUT, jejíž studenti dostali za úkol v rámci předmětu Multimediální a grafické aplikace zpracovat archeologické artefakty z našich sbírek do digitální podoby. A zapojili jsme také studenty pravěké archeologie z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se předmětům věnovali z jejich příběhové stránky, která na příkladu konkrétních artefaktů nenásilně nastiňuje některé důležité aspekty života v pravěku a raném středověku. Výsledkem je mezioborová výstava, která potěší nejen milovníky archeologie, ale také zájemce o moderní technologie.

Nadstavbovým aspektem výstavy je také pozorování, jakým způsobem archeologické kulturní dědictví a osobní kontakt s ním zapůsobí na studenty technického oboru, co je zaujme a jak s ním ve své práci naloží. Toto jsme sledovali pomocí dotazníků, osobního pozorování i hodnocením výsledků práce. Zajímavým prvkem, na kterém lze pozorovat prvotní vnímání archeologických artefaktů studenty technického oboru, je galerie Hraní s fotomontáží, kdy studenti ČVUT dostali jako jeden z úkolů zakomponovat do své fotografie daný artefakt. To vše si můžete sami prohlédnout a zhodnotit v jednotlivých sekcích výstavy! A jako bonus Vám přinášíme také fotogalerii Ze zákulisí, která Vám dá nahlédnout do příprav, průběhu prací i společného setkání.

A teď už se nechte okouzlit 3D archeologií!

Komentáře

Přidat komentář