Překvapí Vás, že...

Překvapí Vás, že si Hunové záměrně deformovali lebky?
Deformování lebek pravděpodobně souviselo s potřebou se svérázným způsobem odlišit od ostatních nebo mohlo jít také o projev určité módy nebo rituálních praktikDeformovány byly především ženské lebky, ale známé jsou rovněž případy aplikace na lebkách mužů. Deformace se prováděla za pomoci destiček přikládaným na čelo a do týla, které na svém místě držely obvazy pevně omotané okolo hlavy. Destičky bylo nutné připevnit již v útlém věku a následný růst lebky byl omezen převážně ve směru vzhůru a šikmo dozadu. Tento neobvyklý prvek do střední Evropy s sebou přinesli právě Hunové, a to před první polovinou 5. st. n. l. Vysoké a protáhlé lebky pak známe u Germánů z pohřebišť doby stěhování národů z Moravy i Čech z 5. a 6. století.

Záměrné měnění tvaru lebky není fenoménem pouze u Hunů a Germánů, podobné praktiky používali například staří Egypťané nebo Mayové ve střední Americe. U některých přírodních národů přetrvává deformace lebek dodnes.

Autor: Adam Smola
(Ústav pro archeologii FF UK)

 

Více o problematice deformovaných lebek se můžete dočíst například zde:
Droberjar, E. 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha.
Umělé deformace lebek na anglické Wikipedii 
Monika Fňašková: Umělé deformace lebky člověka (bakalářská práce)

Komentáře

Přidat komentář