Překvapí Vás, že...

Metoda analyzování izotopů stroncia byla vyvinuta na konci 80. let na univerzitě ve Wisconsinu v Madisonu a je založena na měření poměru izotopů 87Sr a 86Sr v kostech a zubech mrtvých organismů. Radioaktivní izotop 87Sr se dostává do potravního řetězce zvětráváním krystalických vyvřelých hornin, a nejvíce je ho tedy v rostlinách, které ho přijímají kořenovým systémem ze spodní vody. Z rostlin se potom dostává do živočichů a dále i do lidského organismu.
V různých oblastech je odlišné geologické podloží (starší horniny obsahují více izotopu 87Sr) a na základě toho můžeme sledovat, kde se živočichové či lidé stravovali, a tím pádem kudy migrovali. Stronciové analýzy byly použity například při studiu migrací paleolitické fauny – zatímco koně migrovali jen na vzdálenost několika set kilometrů, a sobi se dokonce pouze sezónně přesouvali z nížin do hor, mamuti absolvovali velké vzdálenosti jak směrem na sever, tak mezi východem a západem podél Dunaje.

Do lidských zubů se ukládá stroncium v prvních 10 až 15 letech života, kdežto obsah kostí naopak vypovídá o jeho závěru. Často tedy „stronciový záznam“ nezachycuje, kde prožil jedinec dospělost, ale u pravěkých populací, které se nedožívaly příliš vysokého věku, máme takto podchycen téměř celý lidský život. Stronciových analýz užili archeologové například při vyhodnocení kosterních nálezů z pohřebiště kultury s lineární keramikou (nejstarší zemědělská kultura na našem území, asi 5500-4800 př. Kr.) ve Vedrovicích na Moravě. V kombinaci s analýzou DNA a dalšími biochemickými analýzami bylo zjištěno, že 80-90 % zemřelých byli místní obyvatelé, dva muži a dvě ženy se poblíž Vedrovic sice narodili a zemřeli zde, ale život prožili v cizině (živili se mořskou stravou!), a tři muži a čtyři ženy byli cizinci z Čech či dokonce ze západní Evropy a pouze závěr života prožili na Moravě.

Zdroje: 
Brenda Fowler:
Written in Bone. Archaeology. [online]
Isotopes for the Prosperous Future. [online]
Nývltová-Fišáková Miriam: Přírodovědné analýzy v archeologii.[online]
Zvelebil, M. – Pettitt, P. B. – Lukešová, A. 2009: Lives, loves and deaths of Neolithic farmers: bioarchaeology of burials from Vedrovice (Czech Republic) and the spread of agriculture in Europe, North Atlantic Archaeology 1, 103-115.

Autorka textu: Judita Korteová
(Ústav pro archeologii FF UK)

Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář