Překvapí Vás, že...

Překvapí Vás, že první nálezy klíče na našem území pocházejí již z 5. st. př. Kr.?

První klíče se objevily až s vynálezem zpracování železa a šlo o jednu z inovací časné doby laténské (asi 450-400 př. Kr.). Mezi další patřily železná radlice a kosa, ruční mlýnky na mletí obilí, hrnčířský kruh nebo kružítko. Tyto železné klíče náležely k dřevěným zámkům a na sídlištích je nalézáme spolu s dalším vnitřním vybavením domu, jako jsou právě železná kování zámku, stavební kování, hřebíky, kování nábytku či železné nástroje používané v kuchyni. Jedná se však o nález poměrně ojedinělý a zdá se, že klíče patřily pouze nejvyšší sociální vrstvě, která vlastnila cennosti, jež musely být zamykány. Klíče jsou tedy symbolem vlastnictví a také soukromí těchto lidí.
Klíč byl nalezen například v Radovesicích v severozápadních Čechách, což je vůbec první kompletně prozkoumaná halštatsko-laténská osada u nás. Kromě sídlišť nacházíme klíče také v depotech – hromadných nálezech určitých předmětů, které sloužily jako sklad, uložený poklad nebo měly votivní charakter. Klíč pochází například z depotu železných předmětů z hradiště Černov u Ježkovic na Moravě. Ojedinělou lokalitou je Býčí Skála, jejíž význam je stále otázkou diskuzí. Zde byly nalezeny hákovité předměty pocházející již z 6. století př. Kr. Někdy se předpokládá, že se mohlo jednat také o klíče, které snad patřily k uzamykatelným vratům tohoto pravděpodobně kmenového pokladu.

Autorka textu: Judita Korteová
(Ústav pro archeologii FF UK)

Zdroje:
Dreslerová, D. – Venclová, N. 2007: Železná výbava vesnické komunity (nejen) v době laténské, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 347-355.
Venclová, N. (ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech/6. Doba halštatská. Praha, 123.
Venclová, N. (ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech/7. Doba laténská. Praha, obr. 30.

www.archeologie.webzdarma.cz/LATEN.html
www.byciskala.cz/MaRS/index.php?show=clanek&id=325
www.kar.zcu.cz/data/blob.php?table=appx&name=FileName&type=FileType&file=Data&id=IdAppx&idname=834

 

 

Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář