Soutěž: Poznejte starověkou krásu skrze dno skleněných nádob!

Před nedávnem skončila jedna z nejzajímavějších archeologických výstav posledních let - Hroby barbarů v Praze-Zličíně / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů, která probíhala v Muzeu hlavního města Prahy. Pro většinu z nás představuje doba stěhování národů čas neklidu, politického a ekonomického kolapsu starého systému a kulturních proměn napříč celou Evropou. Ale jak ukázala výše zmíněná výstava, tehdejší doba přinesla nejen zmatek a anarchii - z těch dalekých dob se nám dochovaly předměty výjimečné ve svém uměleckém a řemeslném provedení. Ani mezinárodní obchod nebyl zapomenut, takže pro „nové“ elity se dováželo vzácné hedvábí z dalekého východu, z jihu putovalo lahodné víno a v evropských dílnách se vyráběly pozoruhodné ozdoby a skleněné výrobky. Tehdejší šlechta si doslova libovala v honosných špercích a oblečení, stejně jako ve zdobených zbraních a skleněném nádobí, bez kterého se nemohly obejít bujaré hostiny barbarských vládců.

Skleněné nádoby se v archeologických souborech vyskytují již od antiky. V nálezech z Čech se objevují jako importy různých proveniencí i během doby stěhování národů (5.-6. století). Skleněné nádoby mají část výhod nádob kovových, nicméně nejsou zdaleka tak odolné proti nárazu a teplu. Na základě četných nálezů z doby římské a následně i z doby stěhování národů je zřejmé, že i barbarská společnost ocenila krásu a praktičnost skleněného náčiní, obzvlášť pro konzumaci opojných nápojů. Na území Čech jsou skleněné nádoby nalézány nejčastěji v hrobových jamách a představují opravdu mistrnou práci starověkých sklářů.

Zapojte se s námi do soutěže o hodnotné ceny a vytvořte kresby nebo fotokoláže, ve kterých představíte, jak a k čemu se tyto skleněné nádoby pocházející z doby stěhování národů mohly používat. Byly nádoby určeny k divokým pijatikám, jako milodary do hrobů nebo mohly skrývat jiná tajemství? Jak se mohly dostat až na území Čech?

Z došlých návrhů budou prostřednictvím hlasování na facebooku vybráni tři výherci, kteří se mohou těšit na volné vstupenky do objektů Národního muzea nebo na zajímavé knižní publikace.

K fotokolážím můžete využít skleněné nádoby z Archeologické sbírky Národního muzea - viz fotografie v galerii níže.

Pro další inspiraci navštivte naší online výstavu http://www.virtualniarcheologie.cz/vv-zaluzi/, kde se dozvíte více o době stěhování národů v Čechách. A o tom, jak se oblékali lidé v tehdejší době, se můžete dozvědět na poutavém webu Jak obléci pračlověka.

Kresby a koláže posílejte ve formátu pdf na emailovou adresu viktoria_cistakova [at] nm.cz do 30. května 2016.

Neváhejte a posílejte svou tvorbu, čeká na vás bohatá odměna:

I. cena: volná vstupenka do objektů Národního muzea a velký baliček knižních publikaci Národního muzea s kulturně-archeologickou tematikou (4 ks).

II. cena: volná vstupenka do objektů Národního muzea a menší balíček knižních publikací Národního muzea  s kulturně-archeologickou tematikou (2 ks).

III. cena: volná vstupenka a jedna publikace Národního muzea s  kulturně-archeologickou tematikou

 

Na výhru není právní nárok. Národní muzeum si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže nebo ji zrušit.

Účastí v soutěži souhlasíte s použitím textů, kreseb a koláží pro účely Národního muzea a s jejich zveřejněním na webových stránkách, facebooku a twitteru Národního muzea a Archeologie na dosah.

Komentáře

Přidat komentář