Tajemství skalních rytin ve švédském Tanum

Pokud zavítáte do severských zemí, jistě si nenechejte ujít návštěvu jedné ze švédských památek UNESCO – soubor skalních rytin v Tanum v oblasti Bohuslän. Nenaleznete zde však pouze světově známé skalní rytiny z doby bronzové, ale taktéž muzeum, rekonstrukci pravěké vesnice i krásnou krajinu.

Vitlycke muzeum je pomyslným středem celé této lokality. Vyjma obligátního obchodu se suvenýry i odbornou literaturou a výukovými prostory zde najdete vcelku malou, ale působivou expozici, která Vás uvede do doby bronzové a jejích symbolik. Stranou od muzea je rekonstruována vesnice doby bronzové. Můžete se tak vesnicí a jejími obytnými i užitkovými domy volně procházet, společně se zvířaty, která jsou zde chována. Vesnice taktéž slouží jako výukové centrum pro mnohé pedagogické programy, které zde probíhají. Při procházení této vesničky a jejího nejbližšího okolí narazíte sice na nemnoho skalních rytin, ale určitě byste neměli minout přilehlý posvátný okrsek. Při procházce okolím vesnice taktéž narazíte na některé názorné ukázky života lidí v přírodě – například na lovecké pasti, které jsou zde reálně vybudovány, jejich využití je obrazově předvedeno a některé lze vlastnoručně vyzkoušet.

V celé oblasti severního Bohuslänu se nachází okolo 1500 známých lokalit s rytinami a na každé z nich mnoho jednotlivých ornamentů a výjevů. A další se stále objevují. Není třeba se tedy bát, že by Vaše touha po pravěkých zobrazeních byla neutěšena. Samotná zdejší krajiny však od vzniku rytin doznala velkých změn. Největší z nich je ústup mořské hladiny nejméně o 20 metrů. Dříve se tedy rytiny nacházely na pobřeží, dnes je najdete ve švédském vnitrozemí.

Při cestě za jednotlivými rytinami v nejbližším okolí Vitlycke muzea Vás povedou dřevěné chodníky, u samotných rytin s možností dostatečného odstupu, abyste si pohled na rytiny náležitě vychutnali. V některých místech na Vás čekají i dřevěné schůdky, které Vám umožní dostatečný nadhled nad zdejším uměním doby bronzové. A co z těchto schůdků uvidíte? V Tanum jsou vyobrazeni celé lidské postavy, „otisky“ lidských chodidel, saně, zvířata, různé geometrické útvary, stromy, zvířata a mnoho jiného. Scény zobrazení se týkají válčení, denního života, ale i kultu a náboženství. Nejčastějším prvkem zdejších rytin je loď, v oblasti Bohuslän se jich nachází na 10 000. Posádka lodi je často symbolicky naznačena krátkými zářezy či čarami nad trupem lodi. V kontextu těchto zobrazení je nutno připomenout, že v době bronzové a železné byly ve Skandinávii hroby formovány do tvaru lodí. Lodě na rytinách tak lze také možná chápat jako symbol cesty do končin mrtvých. Jiným, velmi známým zobrazením z Tanum je dvojice milenců, reprezentující plodnost lidí, zvířat i plodin. Téma se v celé oblasti několikrát opakuje. Stejně tak jeho spojení s mužem se sekerou, předmětem, který hrál v severské mytologii velmi významnou roli.

Celkově jsou skalní rytiny interpretovány jako symbolická zobrazení se dvěma aspekty. Jednak je na rytiny pohlíženo jako na zobrazení reálného světa, ve kterém jejich autoři žili. Za druhé pak jako na transcendentální umění, které člověka a jeho reálný život přesahuje a dotýká se jeho kultu. K tomuto druhému pohledu náleží především zobrazení pokřivených a zkroucených lidských postav, rukou bez těla či některých zvířat. Určení jednotlivých zobrazení lze rozlišit taktéž díky hloubce jejich provedení. Ty mělké dosahují pouze 1 mm hloubky. Ty hlubší, kterým je současnými interpretacemi přikládán symbolický a více transcendentální význam, mohou dosahovat 30 – 40 mm hloubky. Dnes jsou všechny rytiny pro větší názornost vymalovány červenou barvou. Jak tomu bylo v době bronzové, však nevíme.

Není vyloučeno, že za skalními rytinami v Tanum se skrývá mnoho jiných významů, že skalní rytiny nám přináší příběhy a sdělení, které nyní nejsme schopni přečíst. Lidé se jim snažili porozumět již na konci 18. století. Avšak i po 300 letech výzkumu nám zůstává skryto poselství, které zde zachovaly předchozí generace.

Autorka: Marie Opatrná
(Národní muzeum)

Zajímavé odkazy:
Rock Art Research Centre
Vitlycke museum
Rock Carvings in Tanum (UNESCO)

 Fotogalerie (foto M. Opatrná):

Komentáře

Přidat komentář