Výstava k 20 letům Ústavu archeologické památkové péče středních Čech

Ústav archeologické památkové péče středních Čech (ÚAPPSČ) vznikl na jaře roku 1993 oddělením části záchranného oddělení Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Stalo se tak v reakci na zvýšenou potřebu ochrany neobnovitelného archeologického národního fondu v době, kdy především oblast Prahy a středních Čech vstupovala do období, které dnes lidově nazýváme stavebním boomem. Byl tak zahájen dlouhodobý státní projekt vybudování sítě regionálních specializovaných archeologických pracovišť památkové péče, jejichž hlavním úkolem měla být neustálá organizační, terénní, zpracovatelská, školitelská, publikační a výstavní činnost v regionu. Vedle pracovišť severozápadočeského a moravského tak pod vedením PhDr. Vladimíra Čtveráka vznikla i „Úapka“ středočeská.

Naše pracoviště tedy letos oslavilo 20 let od svého založení. Za ta léta jím prošla řada archeologů, z nichž mnozí již v současnosti pracují v jiných institucích. Přesto lze říci, že původní jádro zůstalo až do současnosti, byvše doplňováno o nové mladé síly. S blížícím se výročím bylo rozhodnuto, že nejlepším způsobem, jak toto jubileum uctít, je uspořádat výstavu, která by dala nahlédnout do historie ÚAPPSČ, do procesu naší práce, ale především ukázat to nejzajímavější, na čem se naši zaměstnanci během těch let podíleli, jaké výzkumy prováděli a co výjimečného během archeologických odkryvů nalezli.

Výstava pod názvem „Dobrodružství s bagrem za zády aneb 20 let ÚAPPSČ“ je umístěna na zámku Nižbor nedaleko Berouna. Členěna je do několika menších sálů podle různých sfér života v pravěku a středověku. Jednotlivé aspekty existence dávných generací jsou prezentovány na výsledcích výzkumů ÚAPPSČ z oblasti celých středních Čech. Mnohé z exponátů jsou prezentovány vůbec poprvé. Za všechny je možné zmínit například pohřeb lukostřelce kultury zvoncovitých pohárů z pozdního eneolitu z Holubic, okr. Praha-západ (výzkum L. Matiello) nebo bohatý ženský hrob z pozdní doby římské ze Zdib, okr. Praha-východ (výzkum Mgr. L. Balouna). Za pozornost nepochybně stojí svérázná rekonstrukce kultovního oltáře z mladší doby bronzové z Kněževsi u Prahy (výzkum PhDr. L. Smejtka). Milovníky archeologie středověku by mohly zaujmout vybrané nálezy a předběžné výsledky z rozsáhlého výzkumu v centru Mladé Boleslavi (výzkum Mgr. L. Čiháčkové). Nejmladším přírůstkem na výstavě je unikátní bronzová plastika koně nalezená v prvních květnových dnech letošního roku v Mladé Boleslavi, Ptácké ulici (výzkum Mgr. J. Sedláčkové).

Výstava je otevřena do 31. října 2013 a případným zájemcům ji doporučujeme spojit s návštěvou Informačního centra keltské kultury, jež se rovněž nalézá v budově nižborského zámku. Následný pěší výstup na proslulé stradonické oppidum, nacházející se na vedlejším kopci, je již jen otázkou příznivého počasí a sportovního zápalu.

Web Ústavu archeologické památkové péče středních Čech

Autor textu: Zdeněk Beneš
(Ústav archeologické památkové péče středních Čech)

Fotogalerie (foto Z. Beneš):

Komentáře

Přidat komentář