Koňská faléra z Hořoviček

Slavný nález byl učiněn již v roce 1863 v Hořovičkách v severozápadních Čechách. Velká faléra se spolu s pěti menšími falérkami a dalšími vzácnými předměty (koňské postroje, kovové nádoby etruského původu, zlaté šperky a další) našla ve velké ploché pohřební mohyle, která je na základě své velikosti (v průměru asi 25 m) a bohaté výbavě přisuzována místnímu vysoce postavenému knížeti. Mohyla i s výbavou je datována do přelomu 5. a 4. st. př. Kr., tedy do mladší doby železné - doby laténské. Vzhledem k datu objevu a výzkumu mohyly se nám však dochovaly pouze zlomky původních informací o přesném umístění předmětů v hrobě a také se zdá, že několik skvostných artefaktů se při objevu hrobu "ztratilo". 

Jeden z nejvýznamnějších předmětů, kterým je právě tato faléra, se však dochoval a dnes je uložen ve sbírkách Národního muzea. Jedná se o ozdobnou bronzovou puklici, která sloužila jako součást koňského postroje. Tato z Hořoviček je však naprosto výjimečná, neboť je precizně zdobena technikou "repoussé" (vytepávání motivu z rubové strany). Na lícu faléry jsou znázorněny řady stylizovaných lidských masek s charakteristickými listovitými korunami. Výzdoba je často přirovnávána ke zlatnickým výtvorům z Porýní, někdy je dokonce sama faléra považována za výrobek porýnských dvorských dílen, v Čechách tedy za importovaný předmět zvlášť prestižního a magického charakteru.

Jak již bylo uvedeno, faléra pochází z doby laténské. V této době žili na území střední a západní Evropě proslulí Keltové, kteří byli nejen zdatnými válečníky, ale jak vidíme, tak i řemeslníky. A právě tato faléra je jedním z největších skvostů keltského umění a ukazuje nám, jak vyspělé technologie používali naši prapředci již před dvěma a půl tisíci lety.

Faléra byla také k vidění na unikátní výstavě Die Welt der Kelten ve Stuttgartu, která se konala od 15. září  do 17. února 2013. Pro tuto příležitost faléru zapůjčilo Národní muzeum, které ji jinak má trvale ve svých sbírkách.

Autorka: Veronika Mikešová
(Národní muzeum)

Komentáře

Přidat komentář