Miska se symbolem slunce

Misky typu Lublaňských blat, nazývané rovněž misky vučedolské, představují zvláštní tvar keramických nádob, které mají původ ve vučedolském kulturním okruhu na severu Balkánského poloostrova. V Čechách se tyto předměty vyskytují v prostředí kultury řivnáčské, náležející do středního eneolitu. Svým tvarem a bohatou výzdobou, často symbolicky znázorňující slunce, se ovšem od ostatní keramické produkce této kultury zcela odlišují.Přesto se na naše území podle všeho nedostaly žádným importem, ale byly vyrobeny na místě. Patrně se jednalo o typ prestižní či rituální keramiky, která se podle některých názorů mohla využívat i pro konzumaci nějakých narkotik během společenských ceremonií. Miska na fotografii pochází z eneolitického hradiště Zámka v Praze – Bohnicích.

 

Není žádným překvapením, že se našla, spolu s dalšími podobnými miskami, v této výšinné poloze, neboť většina nálezů tohoto druhu pochází právě z výšinných, často opevněných sídlišť. Kromě misek z hradiště Zámka jsou ve sbírkách Národního muzea uloženy ještě další misky tohoto typu, které se našly na eneolitických hradištích Šárka, Kazín či Zlíchov.

 Autor textu: Vladimír Slunečko, (Národní muzeum)

Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář