Na den v Budapešti

Budapešť kromě mnoha dalších kulturních lákadel chová dvě archeologické sbírky. První z nich, tu rozsáhlejší, naleznete na Budínském hradě (Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum). Zdejší expozice neobsahuje světoznámé archeologické skvosty. Avšak je unikátní svým umístěním a rozsahem předkládaného archeologického materiálu. Vyjma tradičních expozičních vitrín se zdejšími prehistorickými nálezy tu je prezentována i novodobější historie, kterou však lze také vnímat jako archeologickou. Při opravách rozbombardovaného Budína za druhé světové války a během pozdějších archeologických výzkumů zde byly nově odkryty pozůstatky středověké zástavby, které byly dříve cíleně zasypány. V těchto navážkách byly objeveny například zasypané úlomky a fragmenty středověkých soch z ajouovského období, které jsou dnes vystaveny v samostatném úseku muzea. To vše je doplněno i mladšími, například renesančními, fragmenty původní budínské architektury zničené v roce 1944 a zasazeno do prostoru středověkých sklepů a nejnižších hradních podlaží.

Druhá archeologická expozice se nachází v budapešťském Národním muzeu (Nemzeti Múzeum) v samém srdci města. Svým rozsahem ne příliš velká, ale obsahově všeobjímající prehistorická expozice, kombinuje tradiční výstavu s exponáty ve vitrínách a názorné ukázky praktického využití prezentovaných předmětů, často navíc doplněné replikami k Vašemu vizuálnímu i hmatovému poznání. Celá expozice je nenásilnou a nevtíravou formou doplněna také zvukovými kulisami. Do nejstarší lidské dějinné epochy Vás uvede replika jeskyně doplněná postavou pravěkého člověka. V následující místnosti můžete nahlédnout do jednoduchého dřevěného domku s tkalcovským stavem a různými druhy pecí. Cestou do další místnosti, do doby bronzové, projdete okolo části repliky v Budapešti nalezené palisády. Následná doba bronzová se již neomezuje pouze na představení života pravěkých lidí, ale také smrti, na kterou můžeme nahlédnout díky proskleným hrobům v podlaze expozice. Z bohatství nalezených zlatých šperků i dovedně zhotovené válečné zbroje této doby se tají dech. Doba římská Vás skrze předměty běžné denní potřeby jako je sedátko, sošky bohů, geometrické pomůcky či část patricijského domu zavede do denního života lidí. K dokreslení tehdejšího života jsou zde umístěny figuríny s dobovým oděvem, replika římského vozu či vojenské zbroje. V následující místnosti věnované období stěhování národů Vás oslní množství germánských, langobardských či avarských šperků. Praktické použití například oděvních spon lehce pochopíte díky názorné ukázce tehdejšího honosného oděvu.

Po zhlédnutí archeologické expozice v Nemzeti Muséum nebudete jistě přesyceni historickými daty ani nekonečnými vitrínami s pravěkou keramikou. Budete odcházet s pocitem nově nabytých informací a myšlenkou, že do této expozice se znovu rádi vrátíte.
 

Odkazy:
Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum: http://www.btm.hu
Nemzeti Múzeum: http://www.hnm.hu

Autorka: Marie Opatrná
(Národní muzeum)

Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář