Písek archeologický

Písek, známý především svým nejstarším dochovaným kamenným mostem v Čechách, skrývá také mnoho archeologických krás. Naše edukační procházka začne na místě s příznačným názvem Bakaláře, jež odkazuje k zde dříve stojící renesanční škole. Tady, v samém centru města, se nachází volné prostranství s kostelem Narození Panny Marie. Gotický kostel s dobře známou píseckou věží pochází již ze 13. století. Není zde však jedinou a nejstarší památkou na doby dávno minulé. V prostranství přímo před kostelem jsou netradičním způsobem prezentovány lokální archeologické nálezy. To, co by mohlo vypadat, jako kovová studna, se při bližším ohledání vyjeví jako kovové okno do minulosti. Skrze sklo můžeme shlédnout na kamennou komoru zde objevené mohyly z období mohylové kultury střední doby bronzové. Na jejím povrchu jsou vystaveny kopie bronzových šperků, které se na tomto nalezišti našly – náramek, jehlice či prsten.

Pokud se z Bakalářů vydáme na západ ulicí Drlíčov, skrze nejstarší malebnou zástavbu města Písku, dojdeme na Velké náměstí. Odtud je jen krůček do Prácheňského muzea, které bylo Radou Evropy v roce 1996 vyhlášeno Evropským muzeem roku. Jedna ze stálých expozic Dějiny regionu zahrnuje taktéž archeologickou část. Působivá instalace, na poměry českých muzeí vcelku moderní, nás v první místnosti seznamuje s pravěkou historií píseckého kraje. Prvotní zájem, na rozdíl od očekávaných vitrín, jistě upoutá figura pravěké ženy drtící obilí. Ač by se instalovanému modelu dalo leccos vytknout, přináší do expozice konkrétní pohled na pravěký život a možnost představit si jednu etapu tehdejší práce. Chronologicky uspořádané vitríny kombinující konkrétní vystavené předměty s fotografiemi jiných artefaktů, místní krajiny i nálezových lokalit přináší vhled do postupného vývoje místního života. Expozice se však nebrání ani novějším přírůstkům. Je zde vystaven bronzový meč liptovského typu z pozdní doby bronzové, jenž byl nalezen roku 2010 na katastru obce Písecká Smoleč. Další poutavou částí expozice je instalace slovanské kostry i se společně nalezenými záušnicemi. Tuto část expozice uzavírá úsek věnovaný Bedřichu Dubskému, jihočeskému archeologovi, jehož četné nálezy jsou v Prácheňském muzeu uloženy.

Pokud byste po návštěvě archeologických památek Písku stále toužili po dalším poznání, samotné muzeum Vám nabízí expozici Dějin regionu až do 20. století či expozici Ryb a rybářství s živými exponáty. Ujít byste si neměli nechat ani písecký kamenný most či Křižíkovu vodní elektrárnu. Návštěva Písku, historického, ale stále plně živého města, tedy určitě stojí za to.

Informace o aktuálním dění v Prácheňském muzeu naleznete na muzejním webu

Autorka: Marie Opatrná
(Národní muzeum)
 

Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář