Carnuntum opět otevírá své brány

Po zimní přestávce můžete od 21. března opět denně navštívit od 9h do 17h Archeologický park Carnuntum!

Památky starověkého Carnunta se nacházejí na území obcí Carnuntum-Petronell a Bad Deutsch-Altenburg v Rakousku mezi Vídní a Bratislavou poblíž Dunaje, kousek od českých hranic (viz mapa). Systematické vykopávky zde probíhají od roku 1885, odkryto bylo asi 0,5% z největší rozlohy starověkého osídlení.

mapaPo založení prvního opevněného zimního tábora v roce 6 n. l. zde byl kolem roku 50 n. l. zřízen tábor legií (do roku 68 zde sídlila X. legie Gemina), který se stal zárodkem pozdější dunajské metropole. Kolem tábora legií vzniklo zřejmě za vlády císaře Domitiana civilní vojenské město (canabae legionis), ve kterém žily rodiny legionářů, obchodníci a řemeslníci. Významný rozvoj města a romanizace začaly až poté, co sem byla umístěna XV. legie Apollinaris. Legionářský tábor se stal součástí systému pohraničních opevnění (limes romanus) podél břehu Dunaje. V období vlády císaře Traiana byla do tábora nově umístěna XIV. legie Gemina. Současně se roku 103 Carnuntum stalo hlavním městem provincie Pannonia Superior. Traianův následovník Hadrianus město povýšil na municipium s názvem Aelium Carnuntum. Další z adoptivních císařů Marcus Aurelius zde strávil tři roky svého života v letech 172-175 během Markomanských válek. V roce 194 udělil městu bývalý místodržící provincie Septimius Severus titul colonia, čímž byly administrativně sloučeny jeho dosud rozdělené vojenské a civilní části. V této době zde již sídlila XIV. legie Martia Victrix.
Ve 4. století bylo město zničeno Germány. Ačkoli bylo zčásti obnoveno císařem Valentinianem, již nikdy nedosáhlo své bývalé důležitosti a slávy, a hlavním vojenským centrem provincie se stala nedaleká Vindobona. Carnuntum bylo definitivně zničeno v raném středověku nájezdem Maďarů.

Co je zde k vidění:

Muzeum pod širým nebem Petronell (fotografie v galerii dole)
Petronell byl v dobách rozkvětu Carnunta součástí civilního města. Dnes zde najdete kromě moderní budovy turistického zázemí a památníku setkání císařů roku 308 zejména rekonstruované římské stavby - dům obchodníka Lucia, villu urbanu a lázeňský komplex.
Takzvaný Luciův dům byl v Carnuntu první plně funkční budovou rekonstruovanou na původním místě pomocí metod experimentální archeologie. Dům je pojmenován podle nápisu, který byl na místě nalezen během vykopávek a který odkazoval na jistého Lucia Maticeia Clementa, což byl pravděpodobně bývalý majitel domu. Prostorný dům představuje standardní úroveň bydlení carnuntské střední vrstvy a dokládá značnou prosperitu města a jeho občanů. Carnuntum, situované na křižovatce Jantarové stezky a římského limitu, bylo důležitým obchodním centrem a je možné, že i Lucius zbohatl na obchodu. Nezachovaly se žádné pozůstatky po řemesle, a tak je možné, že tento muž obchodoval s látkami, neboť ty se jako další organický materiál těžko dochovávají. Je jisté, že bylo obydleno i druhé patro domu, z výzkumů však o jeho vybavení nic nevíme, tudíž bylo zrekonstruováno a vyzdobeno pouze přízemí. Prvně bylo také v praxi vyzkoušeno římské podpodlažní vytápění (hypocaustum).
Villa urbanaVilla urbana představuje okázalé panské sídlo a ukazuje životní styl tehdejší horní vrstvy. Rekonstrukce zaujímá plochu 600 m2, přičemž byly rekonstruovány zejména reprezentační prostory domu s luxusními nástěnnými malbami, jako např. v hlavním sále s apsidou. Zachována je řada původních prvků, podpodlažní vytápění či původní kamenné dláždění na nádvoří apod.
Rekonstruované veřejné římské lázně byly jedním z několika takových zařízení ve městě. Podle archeologického výzkumu byly postaveny pravděpodobně kolem roku 124, kdy civilní osídlení získalo status municipia. Lázně se rozkládají na ploše 1500 m2. Největší výzvou byla rekonstrukce římského vytápění a zásobování bazénků vodou, což se zdařilo, a tak si dnes můžete na místě vychutnat skutečnou lázeňskou atmosféru. Rekonstruována je tradiční trojice místností s odstupňovanou teplotou a různě teplou vodou v bazéncích (frigidarium - tepidarium - caldarium), hlavní provozní místnost (odpočívárna a převlékárna - basilika thermarum) a nechybějí ani latríny.

Heidentor - Pohanská brána
HeidentorAsi 2 km od Petronellu leží Heidentor – Pohanská brána, nejznámější rakouská římská stavební památka a zároveň symbol archeologického parku Carnuntum. K Pohanské bráně lze pohodlně dojet i autem. Z někdejší monumentální stavby, ležící vně městských hradeb civilního města, zbyl dnes již pouze známý oblouk brány. Podle nejnovější vědeckých poznatků se původně jednalo o pilířovou stavbu se čtyřmi průchody (quadrifrony, řecky tetrapylon), která byla vystavěna v letech 354-361 n. l. coby triumfální monument císaře Konstantina II. a vypínala se jako ochranná stavba nad jeho sochou. Označení „Pohanská brána“ pochází ze středověku, kdy lidé považovali oblouk brány za nekřesťanské dílo a proto ji nazývali pohanskou. Čas stavby „pohanské“ brány spadá však do doby, kdy křesťanství bylo již po desetiletí uznávaným náboženstvím a nabývalo tak stále více na významu i v Carnuntu.

Amfiteátr Petronell
Ve starověku byl situován vně civilního města. Volně přístupné od muzea Petronell.

Velké lázně
Původně označované nesprávně za "Palácové ruiny", byly to největší veřejné lázně ve městě, navazovaly na severu na fórum. Nepřístupné, viditelné z dálky.

Pozůstatky velkých lázníAmfiteátr Petronell-Carnuntum

Amfiteátr Bad-Deutsch Altenburg
Amfiteátr Bad Deutsch-AltenburgDnes již poslední viditelnou částí bývalého vojenského města je amfiteátr v Bad Deutsch-Altenburgu, jehož pozůstatky se nacházejí přímo u silnice, ve vzdálenosti přibližně 3 km od Petronellu-Carnunta a asi 500 m od Bad Deutsch-Altenburgu. Zdi pocházejí z novější výstavby z konce 2. století. Do arény se vstupovalo dvěma vchody – východním a západním. Celková kapacita činila až 8.000 diváků. Kromě gladiátorských zápasů byla aréna využívána k výcviku a tréninku legionářů a konala se tady i veřejná shromáždění. Právě zde, v amfiteátru, byl zřejmě Septimius Severus, místodržící provincie Horní Panonie, prohlášen za císaře.
 

 

Museum Carnuntinum

Museum Carnuntinum
Archeologické nálezy z antického Carnunta můžete obdivovat v muzeu Carnuntinum v Bad Deutsch-Altenburgu. Dostatek prostoru je věnován problematice kultu, jsou zde nálezy z odkrytých chrámků Diany Nemesis, Jupitera Dolichenského, několika doložených mithraeí aj. Pokladnice archeologického parku Carnuntum ve stylu římské venkovské vily byla zbudována architektem Friedrichem Ohmannem a v roce 1904 ji slavnostně otevřel sám císař František Josef II.

Odkazy:
Oficiální stránky
Program ke stažení na celý rok

Videa:
Youtube - CARNUNTUM Interactive 3D - DVD Screenshots
Youtube - Carnuntum - Wiedergeborene Stadt der Kaiser / Reborn City of Emperors
a spousta dalších na youtube

Autor textu: Lucie Vélová
(Národní muzeum, s využitím materiálů ze stránek www.carnuntum.co.at a wikipedie)

 

Fotogalerie z Muzea pod širým nebem Petronell - Luciův dům, lázeňský komplex a villa urbana:

Komentáře

Přidat komentář