Diadém z Opařan

Zlatý pás z mohyly u Opařan (okr. Tábor) je vzácným nálezem zlatého šperku z doby halštatské z našeho území. Tento křehký šperk je ukázkovým příkladem mistrovské práce řemeslníků starší doby železné. Tenký zlatý plíšek je po celé své délce ozdoben jemným geometrickým ornamentem, tehdy velice oblíbeným. Samotný pásek s řadou dalších předmětů byl nalezen v roce 1899 v bohatém ženském hrobě, který  je datován do druhé poloviny 6. stol. př. n. l.

Kromě tohoto výjimečného šperku byl v mohyle nalezen i pár zlatých náušnic, které byly rovněž vyrobeny z tenkého zlatého plechu a po celé své ploše zdobeny jemnou tepanou výzdobou. Zde prezentovaný šperk se tradičně označuje jako diadém či pás, ovšem s největší pravděpodobností se jedná o výraznou a zároveň elegantní ozdobu hlavy v podobě náušnice či záušnice. Pásek je opatřen drobnějším háčkem, pomocí něhož jej původně bylo možné stočit do kruhu. Na základě ikonografických pramenů víme, že tento honosný šperk se těšil velké oblibě u žen patřících k nobilitě starší doby železné. Tvarově podobné šperky jsou známy i z proslulého naleziště Býčí skála, kde se podobných ozdob našlo hned několik.

Autor textu: Viktoria Čisťaková
(Národní muzeum)

 

Komentáře

Přidat komentář