Germánský pohřeb na Pičhoře, reportáž

Stejně jako minulý rok, tak i letos ožila naučná stezka Markomanů na Pičhoře u obce Dobřichov. Na místě se tentokrát sešla skupina pravěkých Germánů k uctění poslední památky svého slavného bojovníka a tým archeologů z Ústavu archeologické památkové peče středních Čech a  Archeologie na dosah připravil poutavý program zaměřený na pohřbívání a pohřební obřady v pravěké společnosti.

Samotná naučná stezka leží na významné archeologické lokalitě, kde na počátku 20. století byly objeveny četné žárové hroby, následně identifikované jako hroby pravěkých Germánů. Jíž tehdy nález bohatých hrobů vzbudil pozornost v odborných kruzích a byl spojován s germánským kmenem Markomanů. Samotný kmen měl původně ovládat českou kotlinu již od přelomu letopočtu. Bájným sídlem jejích knížete mělo být Marobudum, které bývá občas spojováno s bohatými pohřby na Pičhoře. Umístění samotné lokality je v okolní krajině velmi markantní, a tak není divu, že v pravěku byla Pičhora zvolena jako místo pro uložení ostatků významných osob. Dokonce i v dnešní době je zde cítit jedinečný Genius loci. Vzhledem k těmto skutečnostem, byla tedy letošní akce zaměřena na rekonstrukci pohřbu germánského válečníka. Cílem akce samotné bylo poukázat na význam smrti a pohřbu v dobách minulých a také se pokusit o možnou rekonstrukci germánského pohřbu.   

A co se na Pičhoře odehrávalo tentokrát? Žáci základní školy se doslova přenesli do doby, kdy Pičhora byla místem odpočinku statečných germánských bojovníků a na začátku byli vítáni skupinou statečných germánských bojovníků a žen.  Od brzkého rána se šířil v okolí polozemnice čilý ruch. Ženy připravovaly jídlo na pohřební hostinu, zdobily pohřební roucho a germánští válečníci drželi nad tělem zemřelého čestnou stráž. Dětí mohly nejen nahlédnout do prostředí pravěké rodiny, ale také se zapojit do samotných příprav: ozdobit motivem meandru pohřební roucho, vyzkoušet si namlít mouku na smuteční hostinu a pomoci při dalších každodenních činnostech. Na stezce nechyběl ani odborný výklad archeologa Mgr. Z. Beneše, který provázel skupiny po místní naučné stezce a seznamoval s dějinami Marobudovy říše. Velký zájem vzbudily i repliky různorodých archeologických nálezů spojených s pohřbíváním z dob napříč celým pravěkem.

Večer, kdy se na Pičhoře shromáždily početné skupiny návštěvníků, byl započat samotný pohřební obřad. Honosný rituál byl zahájen odborným výkladem, který přiblížil návštěvníkům budoucí dění. Tělo „nebožtíka“ bylo slavnostně uloženo na pohřební hranici, u které germánský kněz pronesl teskný chvalozpěv na počest padlého válečníka. A co by to byl za germánský pohřeb bez milodarů? Na hranici byly obřadně uloženy dary, které měly doprovázet „zemřelého“ na onen svět. Smuteční obřad vyvrcholil divokým tancem germánských dívek, kde ovšem život zvítězil nad smrtí.  

Akce se konala 25. 5. 2016 ve spolupráci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Národního muzea a obce Dobřichov, která zajistila skvělé zázemí, za což velice děkujeme.

Na stezce Markomanů u Dobřichova se můžete do budoucna těšit také na další akce, které představí život a kulturu za časů dávných Germánů!

 

 

 

 

Více fotografií najdete na našem facebooku. 

Komentáře

Přidat komentář