Klub mladých archeologů – za poklady antického Řecka a Říma

Přihlaste své děti na pravidelný odpolední kroužek pro mladé zájemce o archeologii!

Vydejte se s námi do starověkého Řecka a Říma. Společně nakoukneme pod pokličku práce klasických archeologů a budeme objevovat antické civilizace od Agamemnóna až po římské legionáře. Na každém setkání se vždy něco nového dozvíme, archeologickými nálezy a dějinami se pak také inspirujeme pro vlastní aktivity, tvoření a hry. Těšit se můžete na antickou mytologii, umění, každodenní život, římskou armádu a mnoho dalšího. Do rukou se vám dostanou originály archeologických nálezů ze sbírek Národního muzea i jejich repliky. 

Program: 

 • Seznámení a úvod o klasické archeologii 
 • Kréta a Mykény 
 • Starověké Řecko 
 • Mytologie 
 • Umění 
 • Pompeje 
 • Každodenní život v Římě 
 • Římská armáda 
 • Návštěva archeologické expozice v Roztokách u Prahy 
 • Práce na projektu 
 • Závěrečné setkání 
   

Věk: 10–13 let (kapacita je omezena – max. 15 dětí)
Cena: 1500 Kč/dítě (cena je za celý cyklus sestávající z 11 setkání)
Termín a čas konání: každé úterý v období 21. 3. 2023 – 30. 5. 2023, 15:30–17:00; sraz účastníků proběhne vždy u Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Máte nějaké dotazy? Neváhejte a napište garantce kroužku Johaně Stejskalové na johana.stejskalova [at] nm.cz

Do 5 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (na odkazu zde: Klub mladých archeologů – za poklady antického Řecka a Říma - Národní muzeum) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa a variabilní symbol k uhrazení ceny kroužku na účet muzea. Před jeho obdržením poplatek nehraďte. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.